Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


gebouw tussen Rijksstraatweg/Rijsoordsestraat/Pruimendijk)


("kadaster, 1832, Ridderkerk, C 581")

legger (Ridderkerk) 116
De Erve Jan Jurgens
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard (C579) huis 00.00.30, R87, naar 180-18
2. Polder Oud Reijerwaard (C579bis) tuin 0.01.26, R87, naar 180-19
3. Polder Oud Reijerwaard (C580) huis 0.00.22, R87, naar 180-20
4. Polder Oud Reijerwaard (C581) huis en erf 0.29.40, naar 180-21
5. Polder Oud Reijerwaard (C565) tuin 0.08.30, naar 180-22


legger (Ridderkerk) 188
Adrianus Reinen van Nes, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
18. Oud Reijerwaard N. 329 (C579) huis 00.00.30, splitsing en ruiling van grond R124, van 116-1, naar 188-24
19. Oud Reijerwaard (C579bis) tuin 00.01.26, splitsing en ruiling van grond R122, van 116-2, naar 416-1
20. Oud Reijerwaard (C580) huis 00.00.22
21. Oud Reijerwaard (C581) huis en erf 00.29.40, splitsing en ruiling van grond R123 splitsing en ruiling van grond, van 116-4, naar 188-23
22. Oud Reijerwaard (C585) tuin 0.08.30, R124 splitsing en ruiling van grond, van 116-5, naar 188-28
23. Oud Reijerwaard (C1561) huis, schuur, erf, 00.29.66, (belastbaar over 1839) R428 splitsing en stichting, van 188-21, naar 188-30 + 518-9 tot 14;
30. Polder Oud Reijerwaard (C1693) huis, schuur, erf, 27.67, R484 aanbouw, van 188-23, nar 188-32+33
32. Polder Oud Reijerwaard (C1739) huis, schuur, erf, 00.27.83, van 188-20+25, naar 188-46
33. Polder Oud Reijerwaard (C1740) tuin 00.05.90, van 18-30, naar 974-6
...
39. Polder Oud Reijerwaard (C1418) weiland 00,02.12; 1850 van limiet veranderd van 82-8, naar 188-52;
46. Polder Oud Reijerwaard (C1739) huis, schuur, erf, 00.27.83, (bel. 1849) verkoop dj1959, van 188-32, naar 974-5


("kadaster, Ridderkerk, C 1739 (1841)")

legger (Ridderkerk) 974
Johannes Hendrik Rocquette, makelaar, Amsterdam
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard (C1562) huis en erf, (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-26, naar 133-93
2. Polder Oud Reijerwaard (C1563) huis en erf, (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-27, naar 133-07
3. Polder Oud Reijerwaard (C1564) schuur en erf, (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-24, naar 133-95
4. Polder Oud Reijerwaard (C1700) tuin (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-31, naar 133-96
5. Polder Oud Reijerwaard (C1739) huis, schuur, erf 00.27.83, (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-46, naar 133-97
6. Polder Oud Reijerwaard (C1740) tuin 00.05.90; (bel. 1859) verkoop dj1860, van 188-33, naar 133-98


legger (Ridderkerk) 133
Hendrik Kranendonk Pauluszn, bouwman, Ridderkerk (vernieuwd zie art. 1328)
93. Polder Oud Reijerwaard (C1562) huis en erf 00.0.42, (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-1, naar 1264-1
94. Polder Oud Reijerwaard (C1563) huis en erf 00.00.55, (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-2, naar 1264-2
95. Polder Oud Reijerwaard (C1564) schuur en erf 00.00.82, (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-3, naar 1264-3
96. Polder Oud Reijerwaard (C1700) tuin 04.09; (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-4, naar 1264-4
97. Polder Oud Reijerwaard (C1739) huis, schuur, erf 00.27.83, (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-5, naar 1264-5
98. Polder Oud Reijerwaard (C1740) tuin 00.05.90; (bel. 1860) verkoop dj1870, van 974-6, naar 1264-6


legger (Ridderkerk) 1264
Pieter de Zeeuw Arieszn, vlasboer, Rijsoort
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk F23 / Polder Oud Reijerwaard (C1562) huis en erf 00.00.42, (1870) dj1892 verkoop, van 133-93, naar 2168-1
2. Pruimendijk F24 / Polder Oud Reijerwaard (C1563) huis en erf 00.00.55, (1870) dj1892 verkoop, van 133-94, naar 2168-2
3. Pruimendijk F26 / Polder Oud Reijerwaard (C1564) schuur en erf 00.00.82, (1870) dj1877 splitsing, van 133-95, naar 1264-12+13
4. Polder Oud Reijerwaard (C1700) tuin 04.09; (1870) stichting dj1871, van 133-96, naar 1265-7+8+9+10;
5. Pruimendijk F25 / Polder Oud Reijerwaard (C1739) huis, schuur, erf 00.27.83, van 133-97, naar 1264-11+12+14;
6. Polder Oud Reijerwaard (C1740) tuin 00.05.90; van 133-98, naar 1264-3;
7. Polder Oud Reijerwaard (C2376) tuin, van 1264-4;
8. Polder Oud Reijerwaard (C2377) schuur en erf, van 1264-4;
9. Pruimendijk F26a / Polder Oud Reijerwaard (C2378) huis en erf, van 1264-4;
10. Pruimendijk F26b / Polder Oud Reijerwaard (C2379) huis en erf, van 1264-4;
11. Pruimendijk F25 / Polder Oud Reijerwaard (C2526) huis, schuur, erf, 00.27.00, (1877) dj1892 verkoop, van 1264-5, naar 2168-4;
12. Pruimendijk F26 / Polder Oud Reijerwaard (C2527) huis 00.00.15; (1877) dj1892 verkoop, van 1264-3+5, naar 2168-5;
13. Pruimendijk (C2528) schuur 00.00.30, (1877)
14. Pruimendijk F26a / Polder Oud Reijerwaard (C2529) huis 00.00.35, (1877) dj1878 verval vrijdom, van 1264-5+8, naar 2168-16;
15. Pruimendijk F26b / Polder Oud Reijerwaard (C2530) huis en tuin 00.03.50, (1877) dj1878 verval vrijdom, van 1264-7+8+9+10, naar 2168-17;
16. Pruimendijk F26a (C2529) huis en erf 00.00.35 dj1892 verkoop, van 1264-14, naar 2168-7
17. Pruimendijk F26b (C2530) huis en erf 00.03.50 dj1892 verkoop, van 1264-15, naar 2168-8

("kadaster, Ridderkerk, C 2526, C 2527, C 2528, C 2529, C 2530 (1877)")

legger (Ridderkerk) 2168
Willem van den Berg ook Gerritszoon, (-) koopman, (Hendrik Ido Ambacht) Rijsoord gem.te Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk (C1562) huis en erf 00.00.42, dj1920 verkoop, van 1264-1, naar 3089-8
2. Pruimendijk (C1563) huis en erf 00.00.55, dj1920 verkoop, van 1264-2, naar 3089-9
3. Pruimendijk (C1740) tuin, dj1901 vereniging
4. Pruimendijk (C2526) huis, schuur, erf 00.27.00, dj1901 verb. splits, van 1264-11, naar 2168-12+13
5. Pruimendijk (C2527) huis 00.00.15, dj1920 verkoop, van 1264-12, naar 3729-1
6. Pruimendijk (C2528) schuur 00.00.30, dj1920 verkoop, van 1264-13, naar 3729-2
7. Pruimendijk (C2529) huis/erf 00.00.35 dj1920 verkoop, van 1264-16, naar 3729-3
8. Pruimendijk (C2530) huis/erf 00.03.50, (1892) dj1895 stichting, van 1264-17, naar 2168-9
9. Pruimendijk (C2530) huis/erf 00.03.50, (1895) dj1896 stichting, van 2168-8, naar 2168-10+11
10. Pruimendijk (C2993) huis en erf 00.03.16, (1896) dj1920 verkoop, van 2168-9, naar 3729-6+7 / 3730-1
11. Pruimendijk (C2994) huis 00.00.34, (1896) dj1920 verkoop, van 2168-9, naar 3729-4
12. Rijsoord (C3081) huis, schuur en tuin 00.32.34, (1901) dj1903 stichting en splitsing, van 2168-3+4, naar 2168-14+15+16;
13. Rijsoord (C3082) huis 00.00.56, (1901) dj1920 verkoop, van 2168-4, naar 3287-4
14. Rijsoord (C3108) huis schuur en tuin 00.30.79; (1903) dj1904 splitsing, van 2168-12, naar 2168-17+18;
15. Rijsoord (C3109) huis 00.55; (1903) dj1915 verkoop, van 2168-12, naar 3287-1;
16. Rijsoord (C3110) huis 01.00; (1903) dj1915 bijbouw en vereniging, van 2168-12, naar 2168-26;
17. Straatweg (C3132) huis schuur en tuin 00.27.44; (1904) dj1015 splitsing, van 2168-14, naar 2168-26+27;
18. Straatweg (C3133) tuin 00.03.35; (1904) dj1904 verkoop, van 2168-14, naar 2642-12;
19.
24. Straatweg (C959);
25. Straatweg (C960);
26. Rijsoord (C3424) huis, schuur en erf 00.12.90, (1915) dj1915 verkoop, van 2168-16+17, naar 3287-2;
27. Rijsoord (C3425) huis en erf 00.15.54, (1915) dj1920 verkoop, van 2168-17, anar 3089-10+11, 3287-6+7+8+9, 3729-5+6;

("kadaster, Ridderkerk, C 3080, C 3081 (1901)")
("kadaster, Ridderkerk, C 3108, C 3109, C 3110, C 3081 (1903)")

("kadaster, Ridderkerk, C 3131, C 3132, C 3133, C 3134, C 3135, C 3136, C 3137 (1904)")
("kadaster, Ridderkerk, C 3424, C 3425 (1915)")


legger (Ridderkerk) 3287
Jacob Jan de Koning, slager, Rijsoord, gem.te Ridderkerk, F32
EIGENDOMMEN
1. Rijsoord Straatweg (C3109) huis 00.00.55, (1915) dj1934 vereeniging, van 2168-15, naar 3287-17
2. Rijsoord Straatweg (C3424) huis, schuur en erf 00.12.90, (1915) dj1915 bijbouw, van 2168-26, anar 3287-3
3. Rijsoord Straatweg (C3424) huis, schuur en erf 00.12.90, (1915) dj1920 splitsing vereniging en redres, van 3287-2, naar 3287-5+6+8
4. Rijsoord Straatweg (C3082) huis 00.56, dj1933 ged. slooping en vereeniging, van 2168-13, naar 3287-14
-. (C3425) gedeeltelijk, van 2168-27
5. Pruimendijk (C3635) ged. schuur en erf 00.01.03, (1920) dj1920 verkoop
6. Pruimendijk (C3636) ged. schuur en tuin 00.03.05, (1920) dj1920 verkoop
7. Straatweg (C3637) huis en erf 00.03.38, (1920) dj1923 verandering van bestemming, 2168-27, naar 3287-11
8. Straatweg (C3638) huis en tuin 00.12.80, (1920) dj1921 splitsing, van 2168-27 en 3287-3, naar 3287-10
9. Straatweg (C3639) tuin 07.13, (1920) dj1920 verkoop, van 2168-27, naar 3481-30


legger (Ridderkerk)

EIGENDOMMEN

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.