Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: kadastrale leggers 1832-1945


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3145, 3146, 1410, 1411, 1412


kadastrale leggers 27-101


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3146 kadastrale leggers voormalige gemeente Rijsoord

Perceelsgewijze kadastrale legger gemeente Ridderkerk (Rijsoord)

LIJST DER EIGENAREN met opgave van derzelver
Ongebouwde en Gebouwde Vaste Eigendommen:
en voorts aanwijzing
de bezitters van zakelijke regten en vruchtgebruik, erpacht en opstal,
als mede de zuivere opbrengst, aan de grondbelasting onderheving.
TWEEDE DEEL bevattend de personen, welker regten van eigendom, zijnde verkregen of bekend geworden
na de oorspronkelijk opmaking van het kadaster

legger eigenaar
027 Hillegonda van Duren weduwe van Jeremias Schoenmakers, rentenierster, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A85, A86 weiland, A87 watering, A88 weiland .. naar legger 76;)
028 Bastiaan van Gijn, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A103 huis en erf, A104 tuin, E208(A208) huis en erf, E209(A209) tuin, E210(A210) weg, E211(A211) tuin en schuur ...;)
029 Antoine Madebrieu, koperslager, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 23 huis, 24 huis, 25 huis en erf, 47 bouwland;)
030 Arie Plaisier
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A64 weiland, A65 watering, van legger 26-21+22, naar legger 59;)
031 Jacob Schippers, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E92(A92) boomgaard, E213(A213) huis en erf, E223(A223) tuin, E224(A224) tuin, E225(A225) huis en erf, E227(A227) uitweg als bouwland, E223 tuin, E224 tuin, E225 huis en erf, E227, E92 boomgaard;)
032 Arie van der Staaij, arbeider, IJsselmonde
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 56 weiland, van legger 25, naar legger 40;)
033 Cornelis van der Staaij of zijne Erven, arbeider, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 26 huis, 27 huis en erf, 28 tuin, 55 weiland, van legger 25, naar legger 51;)
034 Johannes van der Staaij, arbeider, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E57(A57) weiland, naar legger 162; E114(A114) watering, naar legger 152; E115(A115) weiland, naar legger 152;)
035 Frans van der Staaij, zonder beroep, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 116 boomgaard, 117 tuin, 118 huis en erf, van legger 25, naar legger 14;)
036 Hermen van der Stel, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 194 watering, 195 bouwland, 196 bouwland, 197 weiland, 198 rietland; van legger 26, naar legger 38;)
037 (Bastiaan en Meeuwis Visser) de erven de helft en Pieternella Visser wed. Bastiaan Visser de wederhelft
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A61 watering, A63 bouwland; van legger 26, successie, naar legger 105;)
038 Mattheus de Zeeeuw, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E194(A194) watering, E195(A195) bouwland, E196(A196) bouwland, E197(A197) weiland, E198(A198) rietland, E215(A215) weiland; Hoogen Omslag B130 weiland, overgebragt van Strevelshoek, verkoop naar legger 85; Rijsoord en Strevelshoek B131 weiland, overgebragt van Strevelshoek, verkoop naar legger 85; B132 watering, overgebragt van Strevelshoek, verkoop naar legger 85; B133 boschhakhout, naar legger 85;)
039 Marinus Taselaar, zeilmaker, IJsselmonde
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 32 boomgaard, 33 huis en erf, 34 tuin, van legger 9, naar legger 53;)
040 Bastiaan Visser, bouwman, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A56 weiland 1.50.80, van legger 32, successie, naar legger 105;)
041 (de erven) Franciscus Joannes Baron van Wijkersloot van Weerdensteijn, kamerheer van Z.M. den Koning der Nederlanden, Brussel
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E76(A76) weiland, E77(A77) watering, E78(A78) weg als boschhakhout, E79(A79) weiland, E80(A80) weiland, E252 weg, E253 ...;)
042 Adriana Crena wed. D. van Poelien van Nuland te Dordrecht
Erfpachter: Pieter van Pelt, tuinier, Rijsoort
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 202 huis en erf, 203 tuin, 204 uitweg, 205 tuin, naar legger 54;)
043 Leendert Nugteren Aartszoon, vlasboer, Rijsoort
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 35 huis en erf, 36 boomgaard, E58(A58) weiland, E59(A59) watering, E60(A60) weiland ...;)
044 Pieter (van) Pelt, tuinman, Rijsoort
(Polder Rijsoord en Strevelshoek 36 boomgaard 03 r. 60 c., bel. 1840, R18 abusieve tenaamst., van legger 1902, naar legger 43-2;)
045 Lijntje van Gilst huisvr. van Willem Huijser, bouwman, Oost en West Barendrecht
Polder Rijsoord en Strevelshoek A72 watering 03.60, A73 weg als boschhakhout 07.10, A74 watering 04.70, A75 weiland 2.72.60, van legger 3, naar legger 81;)
Dienstjaar 1841
046 (Henriette Joanna Christina Baronesse van Neukirchen echtg. van Jonkheer Nicolaas Johan Steengracht van Duivenvoorde [Duivenoorde])
Nicolaas Johan Steengracht van Duivenvoorde en verdere Erfgenamen van bovenst.
(Polder Rijsoord A188 visscherij in de Waal 3.88.00, 200 visscherij in t Naauw 0.98.30, 201 vischerij in Groenlant; Rijsoord en Strevelshoek B144 visscherij in de Waal 15.52.00, overgebragt van Strevelshoek;
B145 visscherij in de Waal 11.78.80, overgebragt van Strevelshoek, van legger 29, naar legger 92;
)
004vervolg Willem van Gilst, bouwman, Strevelshoek
(Rijsoord en Strevelshoek B46, overgebragt van Strevelshoek van legger 3, naar legger 106; B47, B48, B49 ...;)
Dienstjaar 1842
047 Arie Essenbrugge van der Hegge, chirurgijn, Charlois
(Polder Rijsoord en Strevelshoek )
Dienstjaar 1844
048 Wouter Dirk Nibbelink, notaris, Zwijndrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E55(A55) weiland 1.04.10, belastbaar over 1844, van legger 33-4, dj 1884 scheiding, naar legger 208-1;)
049 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A214 huis en erf 0.10.40; A48 tuin, A49 boomgaard, A120 weg als boschhakhout, A121 weg als boschhakhout, A122 weiland, A18 rietland, A19 rietland, A20 boschhakhout, A21 boschhakhout, A22 boschhakhout, A39 weg als boschhakhout; E41 weg als boschhakhout; E42 bouwland; E206 bouwland; E207 bouwland, E44 bouwland; E45 bouwland; ....;)
004vervolg Willem van Gilst, bouwman, Strevelshoek
(Rijsoord en Strevelshoek B121 huis, overgebragt van Strevelshoek van legger 3, naar legger 107; B122 huis, B123 boschhakhout, B124 rietland ...;)
050 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Anthonij Madebrieu, koperslager, Rijsoord
(Rijsoord en Strevelshoek A23 huis, A24 huis, A25 huis en erf, A47 bouwland, A231 huis en erf;)
051 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Cornelis van der Staaij of zijn erven, te Rijsoord
(Rijsoord en Strevelshoek A26 huis, A27 huis en erf, 28 tuin, van legger 33, naar legger 99;)
052 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Christiaan Peetsoldt, kleermaker, Rijsoord
(Rijsoord en Strevelshoek A29 tuin, A30 huis, A31 huis en erf, van legger 16, naar legger 74;)
053 Wm. Gevaerts van Nuland te Dordrecht
Erfpachter: M. Taselaar, zeilmaker, IJsselmonde
(32 boomgaard, 33 huis en erf, 34 tuin, van legger 39, anar legger 57;)
054 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek A205 tuin 00.05.40; A202 huis en erf 00.03.10; A203 tuin 00.29.00; A204 uitweg 00.01.50; van legger 42, naar legger 104;)
055 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Leendert Nugteren Az, vlasboer en schoenmaker, Rijsoort
(Rijsoord en Strevelshoek A35 huis en erf 00.01.40, A36 boomgaard 0.03.60, van legger 43, naar legger 102;)
056 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Willem van der Linden, arbeider, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek A37 boomgaard, A39 huis en erf, van legger 10, naar legger 91;)
057 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van de Algemenen Rijks Kassier, Dordrecht
Erfpachter: Frank van der Jagt, arbeider, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A32 boomgaard, A33 huis en erf, A34 tuin, van legger 53, naar legger 77;)
058 Bartholomeus van der Elst van Bleskensgraaf, te Dordrecht
(Hogen Omslag F1(B1) rietland, F2(B2) weiland, F3(B3) weiland, F4(B4) weiland, F5(B5) weiland; Rijsoord en Strevelshoek F6(B6) boschhakhout 0.14.78, van legger 2, naar legger 127;)
059 (Aart Nugteren te Ridderkerk) Mede Erfgen. Leendert, Gerrit, Marrijgjie, en Reijnier Nugteren, Ridderkerk (Successie)
(Polder Rijsoord B77 weiland 0.79.90, overgebragt van Strevelshoek, 1850 verkoop; B78 weiland 1.45.40, B116 weiland 1.42.239, van legger 8, naar legger 87 en 85;)
060 de Erven Frans Pleijsier
(Polder Rijsoord en Strevelshoek B27 bouwland 2.36.00, B28 watering 0.01.34, B29 boschhakhout 0.01.87, van legger 11, naar legger 82;)
061 Het Armen en Kerkbestuur van Rijsoord
(Hoogen Omslag F23(B23) rietland, overgebragt van Strevelshoek; Rijsoord en Strevelshoek F24(B24) boschhakhout, F25(B25) bouwland, F26(B26) bouwland; van legger 12;)
062 (Pieter van der Waal, arbeider, Strevelshoek) Grietje Prel weduwe van Pieter van der Waal
(Hoogen Omslag F39(B39) rietland; Rijsoord en Strevelshoek F40(B40), F41(B41), F42(B42); van legger 14, naar legger 125;)
063 Cornelis Barendrecht, bouwman, Westbarendrecht
(Hoogen Omslag B88, B89; Rijsoord en Strevelshoek B89bis, B89bis a, B91, F94, F95, F96 weiland, F97, F98, F99 bouwland, F100, F101, F102, F103, F104 weiland ...;)
064 Plonius Jan de Raadt, gehuwd met Lena Barendrecht, burgemeester, Barendrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F92(B92) weiland, F93(B93), F184 watering, F185 weg; naar legger 167;)
065 Aart Nugteren Senior, rentenier, Ridderkerk) Mede Erffen. Leendert, Gerrit, Marijgjie en Rijnier Nugteren, Ridderkerk (successie)
(Rijsoord en Strevelshoek B79 weiland, overgebragt van Strevelshoek; B80 watering, B81 boschhakhout, B82 weiland;)
066 Catharina den Boer huisvrouw van Rokus Barendrecht, bouwman, Heerjansdam
(Rijsoord en Strevelshoek B108 bouwland, B113 bouwland, van legger 24, naar legger 84;)
067 Jacob de Haan, vlasboer, Heerjansdam
(Rijsoord en Strevelshoek B114 bouwland 1.60.70, van legger 27, naar legger 88;)
068 Jacobus Johs. de Reus, notaris, Dordt
(Rijsoord en Strevelshoek F135(B135), F136(B136), F137(B137), F138(B138), F139(B139), F140(B140), F141(B141), F142(B142), F134(B134) bouwland, naar legger 144;)
069 Cornelis van Gilst gehuwd met Aagje Nugteren, bouwman, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek B74, B75, B76, B85, B86, B87, B143 rietland, van legger 30, naar legger 75;)
070 Rocus Barendrecht, burgemeester van Kijfhoek, Heerjansdam
(Rijsoord en Strevelshoek B30 boschhakhout, B31 watering, B32 weiland, B33 bouwland, B34 bouwland, van legger 31, naar legger 84;)
071 Aart Nugteren Aartszn en Consorten, vlasboer, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek B83 weiland, B84 weiland, van legger 3, naar legger 87;)
072 Willem van Gilst, bouwman en winkelier, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek A163 weiland, A164 watering, A165 weg als boschhakhout, van legger 11, naar legger 4;)
073 Hendrik Visser, bouwman, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek B134 boschhakhout, 0.01.41, overgebragt van Strevelshoek, van legger 17, naar legger 68;)
Dienstjaar 1847
074 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van den Algemeene Rijks kasseir, Dordrecht
Erfpachter: Jobst Cristiaan Adam Peetzoldt, winkelier, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek A29 tuin, A30 huis, A31 huis en erf, van legger 52, naar legger 100;)
075 Aagje van Nugteren wed. Cornelis van Gilst, landbouwster, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek B74, B75, B76, B85, B86, B87, B143 rietland, van legger 69, naar legger 4 resp. 90;)
076 Arnold Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt etc.
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E85(A85) weiland, E86(E86) weiland ..., van legger 27, naar legger 112;)
Dienstjaar 1848
077 Willem Gevaerts van Nuland, Dordrecht
Erfpachter: Arie Kranendonk, melkboer, Barendrecht
(Rijsoord en Strevelshoek A32, A33, A34, van legger 57, naar legger 78;)
078 Willem Gevaerts van Nuland te Dordrecht
Erfpachter: Leendert Groot, schipper, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A2 boomgaard 0.11.80, A33 huis en erf 0.02.90, A34 tuin 0.01.84, van legger 77, naar legger 101;)
079 Dingena van de Spijker wed. Hk. Visser Wz., melkboerin, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E148(A148) watering, E149(A149) ... van legger 123, scheiding, naar legger 114;)
080 Izaak Hendrik Maasdam, minderjarige, Strijen
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E169(A169) weg als boschhakhout, E170(A170) watering, E171(A171) weiland, E172(A172) weiland, E173(A173) watering, van legger 23, verkoop 1866, naar legger 143;)
Dienstjaar 1849
081 Lijntje van Gilst huisvr. van Dionijsius van de Griend, bouwman, Barendrecht(Polder Rijsoord en Strevelshoek E72(A72) watering 0.03.60, E73(A73) weg als boschhakhout 0.07.10, E74(A74) watering 0.04.70, E75(A75) weiland 2.72.60, van legger 45, naar legger 160 en 81; E73 grindweg 0.07.10, van legger 81, naar legger 160;)
082 Lijntje van Gilst huisvr. van Dionijsius van de Griend, bouwman, Barendrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F27(B27) bouwland, F28(B28), F29(B30), van legger 60, naar legger 86;)
083 Maria Cornelisina Barendregt echtg. van Wiekert Dam, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F113(B113) bouwland, F192(B192) watering, F193(B193) weg, van legger 66, naar legger 179;)
084 Elisabeth Gerritdina Barendregt en kinderen, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F108(B108), F30(B30), F31(B31), F32(B32), F33(B33), F34(B34), F190 weg, F181 watering;)
Dienstjaar 1850
085 Elisabeth Maria Roodenburg wed. Jacobus Johannes de Reus, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F116(A116) weiland, F130(A130) weiland, F131(A131) weiland, F132(A132) watering, F133(A133), F194 weg, F195 watering, F196 watering, F197 weg;)
086 Cornelis Huijser Sr (en cons.), particulier, Oost en Westbarendrecht (mede eigenaar Lijntje van Gilst huisvr. van D. van de Griend 3/20)
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F27(B27), F27(B28), F29(B29) boschhakhout, van legger 82, naar legger 131;)
087 Hendrik de Koning, bouwman, Strevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F77(B77) weiland, F78(B78), F79(B79), F80(B80), F81(B81), F82(B82);)
088 (Jonkhr. Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babijloniënbroek, heer van Babijloniënbroek en lid der ridderschap, Dordrecht)
Henriette Bernardina Johanna Jantzonv an Erffrenten douair. Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F114(B114) bouwland, van legger 67; F27 bouwland, F28 watering, F29 boschhakhout, van legger 207; F66 weiland, van legger 196; F210 watering, van legger 196; F211 boschhakhout, van legger 196;)
089 Arie Plaisier Jacobiszn (en cons.), vlasboer, Ridderkerk (mede eigen. Niesje Ridder Streefkerk wed. Leendert Groenenboom)
1/4 Maria Groenenboom vrouw van Meeuwis Visser, 1/4 Aart Nugteren Lz en Aart Nugteren Az, Ridderkerg,
1/4 Adrianus van der Poel Aartszn, bouwm., H.I. Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E64(A64) weiland, E65(A65), van legger 30, dj1890 verkoop, naar legger 230;)
Dienstjaar 1852
090 Hendrik Koning, bouwman, Strevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek B85, B86, B87, B143 rietland, van legger 75, naar legger 87;)
091 Willem Gevaerts van Nuland, Dordrecht
Erfpachter: Dirk van Wingerden, vleeschhouwer, H.I. Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A37 boomgaard 0.08.50, A38, huis en erf 0.01.08, van legger 56, naar legger 103;)
Dienstjaar 1853
092 Jonkheer Gustaaf Steengracht, minderjarige, Voorschoten
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E199(A199) visscherij in de Waal 3.88.00; E200(A200) visscherij in de Waal 0.98.30, E201(A201) visscherij in de Waal 6.92.00; F144(B144) visscherij in de Waal 15.52.00; F145(B145) visscherij in de Waal 11.78.80; van legger 46, abusieve te naamstelling, naar legger 21;)
093 Gerardus Jacobus Overkamp, schoolonderwijzer, Pijnacker
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E176(A176) bouwland, E178(A78) rietland, E179(A179) weg als weiland, E181(A181), E182(A182); van legger 15, vereeniging van gemeente, naar legger 88)
094 Willem Gevaerts van Nuland, Agent van den Algemeenen Rijkskassier, Dordrecht
Erfpachter: Pleun Stehouwer Arieszoon, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Rijsoord A232 huis en erf 00.02.02, van legger 49-12, verkoop naar legger 97-1)
095 Pieter Visser, bouwman (Adrianus Visser, minderjarige)(Willemijntje Visser, minderjarige), Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E1(A1) boschhakhout, E2(A2), E3(A3), E4(A4) ...)
096 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord E18(A18), E19(A19), E20(A20), E21(A21) ... van legger 49, vernieuwd 1867, naar legger 148)
097 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Pleun Stehouwer Arieszoon, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord A32 huis en erf, van legger 94-1, verkoop naar legger 109-3;)
098 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Anthonij Madebrieu, koperslager, Rijsoord
(Rijsoord E23(A23) huis, E24(A24) huis, E47)A47) bouwland, E231 huis en erf, E267 huis en erf;)
099 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Cornelis van der Staaij of zijne erven, Rijsoord
(Rijsoord A26 huis, A27 huis en erf, A28 tuin, E241(A241) huis en erf, E244(A244) tuin, E268 huis en erf;)
100 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Jobst Christiaan Adam Peetzoldt, winkelier, Dordrecht
(Rijsoord E29(A29) tuin, E30(A30) huis, E31(A31) huis en erf, van legger 74, naar legger 111;)
101 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Leendert de Groot, schipper, Ridderkerk
(Rijsoord E32(A32) boomgaard, E33(A33) huis en erf, E34(A34) tuin, van legger 78, naar legger 145;)

Laatst gewijzigd: september-oktober 2016.