Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: kadastrale leggers 1832-1945


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3145, 3146, 1410, 1411, 1412


kadastrale leggers 102-225


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1410 kadastrale leggers voormalige gemeente Rijsoord

Perceelsgewijze kadastrale legger gemeente Ridderkerk (Rijsoord)

of LIJST DER EIGENAREN met opgave van dierzelver
Ongebouwde en Gebouwde Vaste Eigendommen:
en voorts aanwijzende de bezitters van zakelijke regten van vruchtgebruik, erfpacht
en opstal, als mede de zuivere opbrengst, aan de grondbelasting onderheving.
TWEEDE DEEL, bevattende personen, welker regten vaneigendom, zijnde verkregen of
bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster.
(No. 83 Provincie Zuid-Holland, 4e arrondissement, Eerste kanton, Hoofdplaats Dordrecht,
Kantoor van bewaring der hypotheken en van het kadaster gevestigd te Dordrecht
)

legger eigenaar
102 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Leendert Nugteren Az, vlabloer en schoenmaker, Rijsoord
(Rijsoord E35(A35) huis en erf, E36(A36) boomgaard
103 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Dirk van Wingerden, vleeschhouwer, Alblasserdam (Hendrik Ido Ambacht)
(Rijsoord E37(A37) boomgaard, E38(A38) huis en erf, van legger 91, naar legger 141)
104 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Pieter van Pelt, tuinier, Zwijndrecht
(Rijsoord E202(A202, E203(A203), E204(A204), E205(A205), tuin, E266(A266) tuin)
105 Pieter Bastiaanszoon Visser, vlasboer, en Bastiaan Visser, minderjarige, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek A56 weiland, A62 watering, A63 bouwland, naar legger 110)
106 Pieter van Gilst, bouwman, Stevelshoek
(Hoogen Omslag F7(B7), F8(B8), F9(B9), Polder Rijsoord en Strevelshoek F20, F21, Hoogen Omslag F22 ...)
107 Adrianus van Gilst, bouwman, Stevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E153(A153), E154(A154), E162, E163, E164, E165 ...)
108 Geertruij Groenenboom vrouw van Hendrik de Koning, bouwlieden, Rhoon
(Rijsoord en Strevelshoek F91(B91) bouwland, F98(B98), F99, F170, F172 rietland, naar legger 121)
109 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Arie Plaisier Maartenszoon, metzelaar, Rijsoord (Geertruij Elisabeth Meijer wed.e en verdere erfgenamen)
(Rijsoord E242(A242), huis en erf, E243(A243) huis, E222 huis en erf (huisnr. F46))
110 Pieternella Visser wed Bastiaan Visser (en consorten), bouwvrouw, Ridderkerk
(Polder Rijsoord E56 weiland, E62 watering, E63 bouwland, naar legger Ridderkerk 920-1/2/3)
111 de Heerlijkheid Rijsoord
Erfpachter: Adrianus Reinen van Nes, vlasbloer, Ridderkerk
(Rijsoord F29 tuin, F20 huis, F31 huis en tuin, van legger 100, naar legger 116)
112 (erven) Willem Dirk Arnold Marie Baron van Brienen, kamerheer, 's Gravenhage
(Polder Rijsoord E85, E86, E87 watering, E88 weiland, E89 weiland ...)
113 de Gemeente Ridderkerk
(Rijsoord E98, E99, E92 boomgaard, E223 tuin, E254, E258 huis school en tuin, E259 brandspuithuis en erf, E92 boomgaard, E223 tuin, E224)
114 Wiekert Hendrikszoon Visser, vlasboer, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E143 t/m E152)
115 Bastiaan van Gijn, Rijsoort
(Polder Rijsoord E208, E209, E226, E236 huis en erf (huisnr. F59), E257 huis en erf (huisnr. F60), E238 huis een erf (huisnr. F61), E245 huis een erf (huisnr. F50), E246 huis een erf (huisnr. F57),
E247 huis een erf (huisnr. F56), E248 huis een erf (huisnr. F55), E249 huis een erf (huisnr. F55), E250 tuin, van legger 28, naar legger 184
)
116 de Heerlijkheid Rijsoord
Erfpachter: Maaike Stok, 's Hage
(Rijsoord F29, F30, F31 huis en erf, Rijsoord E270, E271, E272, F273 tuin)
117 Pieter Meeuwiszoon Visser, bouwman, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E1, E2, E3, E4, E7 boschhakhout, ...)
118 Hendriksje van Wingerden wed. Jan van der Poel, bouwvrouw, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E176 bouwland, E178, E179, E181, E182 watering, van legger 93, naar legger 206)
119 Huig van der Waal, landbouwer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F18, F19, F35, F36 bouwland, F38, F158 weg als boschhakhout, F160, F74 boschhakhout, F75, F75)
120 Willem Kruithoff, bouwknecht, Groote Lindt
(Rijsoord E224 tuin, E225 huis en erf, E255 huis en erf (huisnr. F53), van legger 31+120, naar legger 120+201)
121 Hendrik de Koning, bouwman, Ridderkerk (Charlois)
(Strevelshoek F15 bouwland, F16, F17, F77 weiland, F78, F79 ...)
122 Maria Oosthoek wed. Arie Essenbrugge van der Hegge, Charlois
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Reindert Henri Haentjes, directeur eener stoombootmaatschappij, Arnhem
(Polder Rijsoort en Strevelshoek E189, E190, E191, E192, E193)
123 Maria van der Meulen wed. Cornelis Barendrecht Gzn, landbouwer, Barendrecht
(Polder Rijsoort en Strevelshoek F97, F97, ...)
124 Pieternella Visser wed. Bastiaan Visser, landbouwster, Ridderkerk
(Polder Rijsoort en Strevelshoek E56 weiland, E62 watering, E63 bouwland, van legger 110, naar legger 221)
125 Pieter de Jong, visscher, Ridderkerk
(Rijsoort F39 rietland, F40 boschhakhout, F41 huis en erf, F42 tuin, F198 boschhakhout, F199 huis en erf (huisnr. F73-F74))
126 Anna Kasseboom[Karsseboom] Vrouw van Adrianus Huizer, broodbakker, Ridderkerk
(Polder Rijsoort en Strevelshoek E131, E132, E133, E134 ...)
127 Francois van der Elst, grondeigenaar, Dordrecht
(Hoogen Omslag F1, F2, F3, F4, F5, Rijsoort en Strevelshoek F6, van legger 58, naar legger 128)
128 Otto Johannes van der Elst van Bleskensgraaf, commissionair, Dordrecht
(Hoogen Omslag F1, F2, F3, F4, F5, Rijsoort en Strevelshoek F6, van legger 127, naar legger 220, E158 weiland, E159 watering, van legger 138, naar legger 219)
129 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Jan de Koning, arbeider, Ridderkerk
(Rijsoord E242 huis en erf, E243 tuin, van legger 109, naar legger 139)
130 Gerrit de Reus, grondeigenaar, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E156, E157, E160, E161, E177 rietland, E194 watering, E195, E197, E198, E205 weiland, naar legger 144)
131 Willem Steehouwer (en cons.), bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F27 bouwland, F28 watering, F29 boschhakhout)
132 Arie Dam, bouwman, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E143, E144, E145 weiland, E146 watering, E147 wel als boschhakhout, E148, E149 watering, E150, E151, E152, van legger 114, naar legger 199)
133 Aart Jan en Leendert Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(E36 boomgaard, van legger 102, naar legger 136)
134 Adrianus Visser Meeuwiszoon, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E116, E117, E262, E263 huis schuur en erf, van legger 43, naar legger 152)
135 Aart Leendertszn Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E100 huis en erf (huisnr. F52), van legger 43, naar legger 181; E219 boomgaard, van legger 43, naar legger 135; E284 schuur erf, van legger 135, naar legger 181)
136 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Jan Dirk de Meijere, genees- heel- en verloskundige, Ridderkerk
(Rijsoord E35 huis en erf, van legger 102, naar legger 158; E36 boomgaard, van legger 133, naar legger 158)
137 Arie den Hollander, vlasboer, H.I. Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E58 weiland, E59 watering, E60 weiland, E61 watering, van legger 43)
138 Leendert Nugteren, melkboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E158 weiland, E159 watering, van legger 43, naar legger 128)
139 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord
(Rijsoord E242 huis en erf, E243 tuin, E269 huis en erf, E268 gedeeltelijk, E275 huis en erf (huisnr. F41), Rijsoord E203 verkrijging van een gedeelte, E294 tuin)
140 Pieter Bastiaanszn Nugteren, vlasser, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E1 gedeeltelijk, van legger 117)
141 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Simon Penning, vleeschhouwer, Alblasserdam
(Rijsoord E37 boomgaard, E38 huis en erf (huisnr. F31), van legger 103, naar legger 178)
Dienstjaar 1866
142 Adrianus van Gilst, melkboer, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E153, E154, E162, E163, E164, E165 ...; E277 watering, verkoop naar legger 162;)
143 Andries Ceelen, grutter, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E169, E170, E171, E172, E173 watering, F14 weiland, F149, F154, F11 boschhakhout, F148 weg boschhakhout, F150 weg boschhakhout)
144 Gerarda Johanna Christina de Reus echtgen. van Otto Johannes van der Elst van Bleskensgraaf (commissionair), Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E156, E157, E160, E161, E177 rietlant, E194 watering, van legger 130, E195, E197, E198, E215, F116 weiland, F130, F131 ...)
145 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Pieter (Jacob) de Jong en cons, arbeider, Ridderkerk
(Rijsoord E32 boomgaard, E33 huis en erf (huisnr. F33/F34), E34 tuin)
Dienstjaar 1867
146 Hendrik Visser, Heerjansdam
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E184 watering, E185, E186, E187, E188 weg als boschhakhout, van legger 8)
147 Cornelis Stok, koopman, Ridderkerk
(E204 gedeeltelijk, E205 gedeeltelijk)
148 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord E18 rietland, E19 rietland, E20, E21, E22, E48, E49 boomgaard; E120 weg als boschhakhout, dj1890 verkoop, van legger 96 naar legger 233; E121 weg als boschhakhout, dj1878 splitsing, naar legger 148; E122, E214 huis en erf naar legger 165; E220 uitpad dj1890verkopp naar legger 233; E232 weg als boschhakhout, splitsing;)
149 Pieter van Gilst, bouwman, Strevelshoek
(Hoogen Omslag F7 weiland, Polder Rijsoord en Strevelshoek F8 weiland, F9, weiland, F20 bouwland, F21 boschhakhout, F22 rietland ...)
150 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Cornelis Stok, koopman, Ridderkerk
(E264, E265, E264 huis en erf (huisnr. F36), E265 huis en erf (huisnr. F35), Rijsoord E266 tuin)
Dienstjaar 1868
151 Wiekert Azn Visser, vlasboer, Barendrecht (Heerjansdam)
(Polder Rijsoord Strevelshoek F54 boschhakhout, F55 watering, F56 bouwland, van legger 1, naar legger 224)
152 Jan Leendert Nugteren, melkboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord Strevelshoek E116 dj1888 vereniging en redres, E117 dj1888 vereniging, E262 schuur, E263 huis schuur erf (huisnr. F64-F65), E114, E115, E287 huis schuur erf (huisnr. F64-F65), E306 huis schuur erf, E307 boomgaard en veld)
153 Frederik Lodewijk Johan Adriaan Quirijn Maria Baron van Brienen, minderjarige, 's Hage + Adriana Maria baronesse van Zuijlen van Nijevelt gehuwd met Mr. Ph.J. baron van Rillandt, Wassenaar
(Polder Rijsoord E85 weiland, E86, E87 watering ...)
154 Arie Mattheuszn de Zeeuw, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Rijsoord Strevelshoek E155 weiland, van legger 2)
155 Johan Hendrik Coert, genees- heel- en verloskundige, Hendrik Ido Ambacht
Vruchtgebruiker, erfpachter, of regt van opstal: Pieter Meeuwiszn Visser, bouwman, Ridderkerk
(Rijsoord E274 huis en erf, verkoop gedeeltelijk; E279 huis en erf (huisnr. F42), van legger 148+155)
156 Leon Eugene Marie van Wijkersloot van Weerdesteijn, minderjarige, Parijs
(Polder Rijsoord Strevelshoek E76, E77, E79, E80, E252 weg, E253 griendweg)
Dienstjaar 1869
157 Bartholomeus van der Elst, med. doctor, Dordrecht
(E162 bouwland, E163 weiland, E164 watering, E165, E166, E167 watering, E168 weg als boschhakhout, E276 watering, van legger 142, naar legger 160)
158 Geen Lans, koopman, Ridderkerk
(Rijsoord E35 huis en erf (huisnr. F32) dj1878 verkoop, E36 boomgaard, dj1878 verkoop, van legger 136, naar legger 186)
Dienstjaar 1870
159 Maaike Aartdina Visser, minderj. Heerjansdam
(F30, F31, F32, F33, F34 bouwland, van legger 84)
160 Adrianus Theodorus van Aken, directeur der hoogere burgerschool, Alkmaar
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E72, E74, E75, E73, E162 ....)
161 Adrianus Huijzer Hzn., melkboer, Rijsoord
(F123, F124, F123 huis (huisnr. F69a), F126, F127 weiland, F128 bouwland, F129, F181 tuin, F182 boomgaard, F183 huis schuur en erf, afgebrand; F183 erf, E124 tuin, scheiding naar legger 180)
162 Catharinus Jacobus Johannes Verbroek, koopman, Dordrecht
(E154 weiland, E277 watering, E57 weiland, E81, E82, E169, E170, E171, E172, E173 watering)
163 Arie Wildeman (en cons.), koopman, Ridderkerk
(F10 weiland, F151 weg als boschhakhout, van legger 142)
Dienstjaar 1871
164 Cornelis Smaal, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord en Strevelshoek E76 weiland, E77 watering, E79 weiland, E80 weiland, E252 weg, E253 grindweg)
165 Pieter Hendrik Labrijn, particulier, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoort E214 huis en erf (huisnr. F63), van legger 148, verkoop naar legger 200)
166 Kornelis Karsseboom (c.s.), timmerman, Ridderkerk (de mede eig. zijn Neeltje, Gijsbert en Adriaantje Karsseboom en Maaike, Trijntje, Pieter, Antje en Adriaantje Nugteren)
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E81, E82, E123, E124, van legger 6, naar legger 162 resp. 148)
167 Gerrit Adrianus de Raadt, burgemeester, Dordrecht
(Rijsoort en Strevelshoek F92 weiland, F93 bouwland, F184 watering, F185 weg, dj1885 scheiding, van legger 64, naar legger 209)
Dienstjaar 1872
168 Nicolaas Adrianus de Joncheere Senior, zeepzieder, Dordrecht
(Polder Rijsoort en Strevelshoek F131, E132, E133 weiland, E134 weiland ....)
169 Johan Hendrik Coert te H.I. Ambacht
Erfpachter: Lijsia van Gameren, arbeider, Ridderkerk (wed. Anna Roterman)(en verdere erfgenamen)
(Rijsoord E280 huis en erf (huisnr. 46-2) dj1879 van vrijdom, F280 huis en erf)
Dienstjaar 1873
170 Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E41, E42, E44, E45, E46 ...)
Dienstjaar 1874
171 Jean Madebrieu (c.s.), koperslager, Tourniae Frankrijk (de mede eig.r is Trijntje Schippers wed. Bastiaan Dirk van Gijn)
(E240 verkrijging van een gedeelte, van legger 115; Rijsoord E282 huis en erf, van legger 174, naar legger 177)
172 Bastiaan van Gijn c.s., Rijsoort (de mede eig.r voor 80 c.s. is Jan Madebrieu)
(Rijsoord E260 huis en erf, van legegr 115, naar legger 174)
Dienstjaar 1875
173 de Heerlijkheid Rijsoort
Erfpachter: Hendrik Stok, arbeider, Rijsoort
(Rijsoort E270 huis en erf (huisnr. F40), E271 huis en erf (huisnr. F37), E272 huis en erf (huisnr. F39), E273 tuin, E288 huis en erf (huisnr. F40), E289 huis en erf (huisnr. F39), E290 huis en erf (huisnr. F37), E291 huis en erf (huisnr. F38)
174 Trijntje Schippers (c.s.) (Jean Madebrieu voor 80 c.a.)
(Rijsoort E260 huis en erf, splitsing, van legger 172, naar legger 171+115
)
Dienstjaar 1876
175 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, H.I. Ambacht
Erfpachter: Govert Willem Elshout, broodbakker, Ridderkerk
(Rijsoord E202 huis en erf (huisnr. F47), E203 tuin, E266 tuin, E292, E202)
176 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, H.I. Ambacht
Erfpachter: Pieter de Koning, landbouwer, Rijsoord
(Rijsoord E23 huis (huisnr. F45), E24 huis (huisnr. F44), E47 bouwland, E267 huis en erf(huisnr. F43))
177 Jean Madebrieu, koperslager, Tournaire (Frankrijk)
(Rijsoord E286 huis en erf (huisnr. F61a), dj1880 verkoop, vrijdom 1880, van legger 171, naar legger 192)
Dienstjaar 1877
178 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, H.I. Ambacht
Erfpachter: Geen Lans, koopman, Rijsoord
(Rijsoord E37 boomgaard, E38 huis en erf (huisnr. F35), van legger 141, naar legger 187)
179 Fleuris Blijdorp, bouwman, Heerjansdam
(Rijsoord en Strevelshoek F113 bouwland, F192 watering, F193 weg)
180 Anna Karsseboom wed. Adrianus Huizer, Ridderkerk
(F123, F124, F125 huis (huisnr. F69a), F181, F182, F183, F202 huis schuur erf (huisnr. F69), F203 huis en erf (huisnr. F69a), F204 huis en erf (huisnr. F69b), F205 huis en erf (huisnr. F69c),
F206 huis en erf (huisnr. F69d), F123 huis en erf (huisnr. F69a), F202 huis schuur en erf (huisnr. F69)
)
181 Jean Louis Raoul le Rutte, notaris, Ridderkerk
(Rijsoord E100 (huisnr. F32) dj1879 verkoop van legger 135, naar legger 190; Rijsoord E284 schuur en erf dj1880 verkoop, van legger 135, naar legger 191)
182 Johan Hendrik Coert, geneesheer, H.I. Ambacht (IJsselmonde)
Erfpachter: Klaartje Adriana Stehouwer, laatst wed.e Pieter Albertus de Lijster Josinuszn, Ridderkerk (IJsselmonde)
(E203 verkrijging van een gedeelte, E293 huis en tuin, E293 huis en tuin)
183 Pietertje Huijser wed. Willem Steehouwer (c.s.), H.I. Ambacht (de mede eign.r is Lijntje van Gilst vr. v. Dirk v.d. Griend)
(Rijsoord en Strevelshoek F27 bouwland, F28 watering, F29 boschhakhout)
184 Trijntje Schippers gescheiden echtg. van Willem de Gids, Ridderkerk (Rijsoord)
(Polder Rijsoord E226, E236, E237, E238, E245, E246, E247, E248, E249, E250, E285 huis en erf dj1888 verkoop aan legger 194 en 191, E304 erf, E305 uitweg als b(leek)veld)
185 Arnout Nicolaas Justinus Marie Baron van Brienen van de Groote Lindt, 's Hage (de mede eigenaresse is L.C.W.A.J. van Brienen de vrouw van Mr. F.C.J. Burggraaf de de Spoelberch, Brussel)
(Polder Rijsoord E85 weiland, E86 weiland, E87 ...)
Dienstjaar 1878
186 Marinus Kemp, koekbakker, Dordrecht + Maria Lucia Kemp geh.d met Pieter Hendrik van Drooge + Adrianus Kemp Jr. (en cons)
(Rijsoord E35 huis en erf (huisnr. F32), E36 boomgaard, van legger 159)
187 Johan Hendrik Court(Coert), geneesheer, H.I. Ambacht
Erfpachter: Maria Lucia Kemp geh.d met Pieter Hendrik van Drooge, Dordt + Marinus Kemp, koekbakker, Dordrecht + Adrianus Kemp Jr
(Rijsoord E37 boomgaard, E38 huis en erf (huisnr. F31), van legger 178)
188 Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord
(E ongenummerd, E300 erf, van legger ong. weg)
189 de polder Rijsoort en Strevelshoek en cons. (de mede eig.e is Leenaert van der Staaij, arb.r te Ridderkerk)
(E299 de Waal, van artikel 21)
Dienstjaar 1879
190 Govert Willem Elshout, winkelier, Rijsoort
(Rijsoord E100 huis en erf (huisnr. F52, E286 huis en erf (huisnr. 61a))
Dienstjaar 1880
191 Arie Poldervaart, kastelein, Rijsoord
(Rijsoord E284 schuur en erf (huisnr. F52), van legger 181, naar legger 233; E303 huis en erf, van legger 184)
192 Pieter van der Linden, wagenmaker, Ridderkerk
(E286 huis en erf (huisnr. 61a), van legger 177, naar legger 192; E286 huis en erf (huisnr. 61a), van legger 192, naar legger 190)
Dienstjaar 1881
193 Bernardus Johan Aalbers, stoomrijstpelmolenaar, Nieuw Lekkerland
(Rijsoord en Strevelshoek F70 weiland, F71, F72 boomgaard ...)
194 Andries Andrieszn Zevenbergen (en cons.), landbouwer, 's Gravendeel (de mede eig.r zijn Pieter Andrieszn Zevenbergen en Neeltje Zevenbergen Andriesdr.)
(Rijsoord en Strevelshoek F64 weiland, F65 bouwland, F214 rietland, F215 weg boschhakhout)
195 Paulus Adriaan Teodorus de Bosson (en cons.), directeur der posterijen, Zevenbergen (mede eigenaar Johan Ferdinant Alexander de Bosson te Zevenbergen)
(Rijsoord en Strevelshoek F69 weiland, F212 watering, F213 boschhakhout)
196 Hendrik van Es, oud notaris, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F66 weiland, F210 watering, F211 boschhakhout, van legger 149, naar legger 88)
197 Wilhelmina Adriana Elisabeth 't Hooft wed. Mr. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven, Arnhem
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F20, F21, F22 rietland ...)
198 Adolphus Josephus Melchior de Maak, procuratiehouder, Zoetermeer (Rotterdam)
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F7, F8, F9, F152 weg als boschhakhout, F153 weg als boschhakhout, van legger 149)
199 Cornelis Willem de Lijster, bouwman, IJsselmonde (Elisabeth Fennegina Dam wed. Corns. Willem de Lijster en cons., IJsselmonde)
(Rijsoord en Strevelshoek E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, E150, E151, E152)
200 Damis van Warendorp, wagemaker, Ridderkerk (Barendrecht)
(Rijsoord E214 huis en erf (huisnr. F63), van legger 165)
201 Pieter van Die, arbeider, Rijsoord (H.I. Ambacht)
(Rijsoord E224 tuin, E225 huis en erf (huisnr. F33))
Dienstjaar 1882
202 Johan Mari(e) Pieter de Joncheere, zeepzieder, Dordrecht
(Polder Rijsoord Strevelshoek E131 weg als boschhakhout, E132 watering, E133 weiland, E134 weiland, E135 watering, E136, E137, E140, E141, E142, F127, F127, F128 bouwland, F129 bouwland)
203 Huig Corneliszn van der Waal, dijkgraaf, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F35 bouwland, F36 bouwland, F38 bouwland, F160 weg als boschhakhout)
204 Willem van Gilst en cons., Strevelshoek + mede eigenaar: Huig van Gilst, Strevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F18 bouwland, F19 bouwland, F158 weg als boschhakhout, van legger 119, naar legger 228)
205 Bastiaan van Gilst en cons, minderjarige, Strevelshoek + mede eigenaar: Bastiaantje en Cornelis van Gilst, minderjarigen, Strevelshoek
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F74 boschhakhout, F75 boschhakhout, F76 weiland, van legger 119, naar legger 212)
206 Mattheus Willemszn Stehowuer, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E176, E178, E179, E181, E182 watering)
Dienstjaar 1883
207 Adriana Stehouwer wed. van Arie van dr Giessen, bouwvrouw, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord en Strevelshoek F27, F28, F29, van legger 183, naar legger 88)
Dienstjaar 1884
208 Philippine Marie Balen wed. Wouter Dirk Nibbelink, Zwijndrecht
(Rijsoord en Strevelshoek E55 weiland, van legger 48)
Dienstjaar 1885
209 mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, notaris, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F92 weiland, F93, F184 watering, F185 weg)
210 Willem van Gilst, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F35, F18, F19, F36, F38, F158, F160 bouwland, van legger 228)
211 Huig van Gilst, Ridderkerk
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F36 bouwland, F38 bouwland, F160 weg boschhakhout, van legger 203, naar legger 228)
Dienstjaar 1886
212 Bastiaan van Gilst en cons., Ridderkerk (mede eig.r Cornelis van Gilst te Ridderkerk)
(Rijsoord en Strevelshoek F64 boschh., F75, F76 weiland, van legger 205, naar legger 213)
213 Cornelis van Gilst, minderjarige, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek F74, F75, F76)
Dienstjaar 1887
214 Elisabeth Barendregt wed. van Pieter Kraan, Utrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F109, F110, F111, F112, F178, F180)
215 Cornelis Leenheer, landbouwer, Barendrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F96, F97, F100, F105, F106, F107, F146, F171, F173, F176, F186, F187, F188, F189)
216 Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk
(Rijsoord en Strevelshoek F123, F124, F125, F202, F203, F204, F205, F206 huis en erf, van legger 180)
217 Pietertje Valster wed. Govert Willem Elshout, winkelierster, Rijsoord
(Rijsoord E100 huis en erf, E286 huis en erf)
218 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, H.I. Ambacht
(Rijsoord E202 huis en erf, E292 tuin, van legger 175)
219 Francois van der Elst, makelaar, Dordrecht
(Rijsoord E158 weiland, E159 watering)
220 Ottho Johannes van der Elst, ingenieur, H.L. Zwaluwe
(Strevelshoek F1, F2, F3, F4, F5, F6 van legger 128)
Dienstjaar 1888
221 Damis van Warendorp, kastelein, Ridderkerk
Vruchtgebruiker: Jan de Zeeuw en zijne vrouw Maria Visser, bouwman, Barendrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E56 weiland, E62 watering, E63 bouwland;)
222 Johan Hendrik Coert, geneesheer, H.I. AMbacht
Erfpachter: Cornelis Johannes Daane, gep. O.I. Ambtenaar, Rotterdam
(Rijsoord E293 huis en tuin, van legger 182;)
223 Gerrit den Boer, metselaar, Zwijndrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F- boschhakhout dj1890 verkoop naar legger 231; F- weg als boschhakhout naar legger 231; F- weg als boschhakhout naar legger 231;)
224 Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Azn, Barendrecht
Polder Rijsoord en Strevelshoek F54 boschakhout, F55 watering, F56 bouwland;)
225 Johanna Huberta 't Hooft wed. O.B. de Kat, Dordrecht
(Strevelshoek F15, F16, F17, F77, F78 weiland, F79, F80, F81 ...)

Laatst gewijzigd: september-oktober 2016.