Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: kadastrale leggers 1832-1945


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3145, 3146, 1410, 1411, 1412


kadastrale leggers 5-451 (1890-1945)


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1412 kadastrale leggers voormalige gemeente Rijsoord

Perceelsgewijze kadastrale legger gemeente Ridderkerk (Rijsoord)

(op de kaft staat:) Verzoeke bij gaande kad.legger der voormalige kad. Gem.te Rijsoord welke sedert jaren is vervallen
en alzo niet meer wordt bijgewerkt in het vervolg niet meer voor bijwerking op te zenden en te deponeren in Uw archief. R'dam augustus 1960
Hypotheekkantoor Rotterdam Puntegaalstr. 5 Centr. bel. Geb.


legger eigenaar
005 de Kerk een Armen van Heerjansdam
020 de kerkelijke gemeente van Rijsoord (naar 5.975)
021 (de Polder Rijsoord en Strevelskoek (Heerjansdam)) Jan Legerstee (en cons), tuinman, Hendrik Ido Ambacht, dj1930 verkoop
061 het arm en Kerkbestuur van Rijsoord
084 Elisabeth Gerritdina Barendregt wed. J. Visser Azn, Heerjansdam
088 Jonkvr. Henrietta Bernardina Johanna Jantzon van Erffrenten douair. Jhr. Francois Jacob van den Santheuvel, Dordrecht
109 Joh.n Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Geertruij Elisabeth Meijer en cons, wed. Arie Plaisier Mzn, Rijsoord)
(Rijsoord E232 huis en erf dj1892 scheiding)
113 de gemeente Ridderkerk
117 Pieter Visser Mzn, bouwman, Ridderkerk
125 Pieter de Jong, visscher, Ridderkerk
137 Arie den Hollander, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht (dj1901) + Arie Leendert den Hollander en cons, minderjarige, Rhoon
(Rijsoord E58, E59, E60, E61)
139 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord)
(Rijsoord E275 huis en erf, Rijsoord E294 tuin)
143 (Andries Ceelen, grutter, Barendrecht) 5/8 Willempje Kok wed. Andries Ceelen, Heerjansdam + 1/8 Dirk Ceelen, graanhandelaar, Rijsoord (Heerjansdam) +
1/8 Gerrit Ceelen, korenmolenaar, Neer(Neu) Langbroek + 1/8 Neeltje Ceelen geh/m Marius Velthoen (onderwijzer), Rotterdam
144 Gerrarda Joh.a Christ.a de Reus wed. C.J. van der Elst van Bleskensgraaf, Dordrecht (dj1906 verkoop)
146 Hendrik Visser, Heerjansdam
(Rijsoord E184 watering, E185 weiland, E186 bouwland, E187 watering, E188 weg)
148 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht
(o.a. Rijsoord E123 weiland, E124 watering, E278 weg, E297 weiland, E298 weg (dj1892 scheiding))
150 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht
(erfpacher: Cornelis Stok, koopman, Ridderkerk))
(Rijsoord E264 huis en erf, E265 huis en erf, E266 tuin)
152 Jan Leendertszn Nugteren, melkboer, Ridderkerk + Steina Molendijk wed. Jan Nugteren Leendertszoon en cons, Ridderkerk
(Rijsoord E114 watering, E115 weiland, E306 keet wagenhuis bergplaats (huis, schuur, erf), E307 boomgaard en weiland)
154 Arie Mattheuszn de Zeeuw, melkboer (was: vlasboer), Ridderkerk
(Rijsoord E155 weiland)
155 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht
(erfpachter: Pieter Visser Mzn, bouwman, Ridderkerk)
(Rijsoord E279 huis en erf, dj1892 scheiding)
159 Maaike Aartdina Visser geh/m. J. v.d. Hoek, Pernis (Heerjansdam)
160 Adrianus Theodorus van Aken, Inspecteur Onderwijs, 's Hage
162 Catharinus Jacs. Johs. Verbroek, koopman, Dordrecht (dj1909 verkoop)
163 Arie Wildeman en Cons., koopman, Ridderkerk
(Strevelshoek F10 weiland, F151 weg)
164 Cornelis Smaal, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
169 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Anna Roterman wed. Lijsia(Lijas) van Gameren en cons., Ridderkerk)
(Rijsoord E280 huis en erf, dj1892 scheiding)
170 Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts, Dordrecht
173 (de Ambachtsheerlijkheid Rijsoord) Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht + Christina Zwaan wed. van Hendrik Stok, Ridderkerk (erfpachter: Hendrik Stok, arbeider, Rijsoord)
176 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Pieter de Koning, landbouwer, Rijsoord)
(Rijsoord E23 huis, E24 huis, E47 tuin, E267 huis en erf)
179 (Fleuris Blijdorp, bouwman, Heerjansdam) Elisabeth Adriaantje van Dam wed. Fleuris (dj1918 verkoop)
184 Trijntje Schippers gescheiden echtg. van Willem de Gids, Ridderkerk
185 Arnout Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt, 's Hage
186 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachtster: Maria Lucia geh.d met Pieter Hendrik van Drooge, Dordrecht)
(Rijsoord E35 huis en erf, E36 tuin)
187 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachtster: Maria Lucia geh.d met Pieter Hendrik van Drooge, Dordrecht)
(Rijsoord E37 tuin, E38 huis en erf)
188 Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord
(Rijsoord E300 erf, dj1903 hermeting en vereeniging)
189 de polder Rijsoord en Strevelshoek (Heerjansdam) + Leendert van der Staaij, arbeide, Ridderkerk
(Rijsoord E299 de Waal, dj1904 overboeking)
190 Arie Poldervaart, kastelein, Rijsoord
(Rijsoord E303 huis en erf, dj1893 verkoop)
193 Bernardus Johan Aalbers, stoomrijstpelmolenaar, Ridderkerk (Niewu Lekkerland)
194 (Andries Andrieszn Zevenbergen, landbouwer, 's Gravendeel en cons + Pieter Andrieszn Zevenbergen + Neeltje Andriesdochter)
Willem Plaisier, Hendrik Ido Ambacht, Rotterdamscheweg 20
195 Paulus Adriaan Theodorus Coets de Bosson, oud postdirecteur, Zevenbergen
198 Adolphus Josephus Melchior de Maak, procuratiehouder, Zoetermeer
199 Elisabeth Fennegina Dam, wed. Cornelis W. de Lijster en cons., IJsselmonde
200 Damis van Warendorp, wagenmaker, Poortugaal (Ridderkerk)
(Rijsoord E214 huis erf (dj1896 opbouw; dj1906 verkoop), E56 weiland, E62 watering, E63 weiland)
201 (Pieter van Die, arbeider, Rijsoord) Neeltje Kruithof wed. Pieter van Die, Zwijndrecht (en consorten)
202 Johan Mari Pieter de Joncheere, - (zeepzieder), Dordrecht
206 Mattheus Stehouwer Wm zn, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord E176 bouwland, E178 rietland, E179 weg, E181 weiland, E182 watering)
208 Philippine Marie Balen wed. Wouter Dirk Nibbelink, Zwijndrecht
209 mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, notaris, Dordrecht
210 Willem van Gilst, landbouwer, Ridderkerk
213 Cornelis van Gilst, Ridderkerk
214 Elisabeth Barendregt wed. Pieter Kaan
215 Cornelis Leenheer, landbouwer, Barendrecht
216 Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk
217 Pietertje Valster wed. Govert Willem Elshout, winkelierster, Rijsoord
(Rijsoord E100 huis erf (dj1893 successie), E286 huis erf)
218 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Pietertje Valster wed. Govert Willem Elshout, winkelierster, Rijsoord)
(Rijsoord E202 en E292)
219 François van der Elst, makelaar, Dordrecht
(Rijsoord E158 weiland, E159 watering (dj1891 verkoop))
220 Ottho Johannes van der Elst, ingenieur, H. en L. Zwaluwe
221 Damis van Warendorp, kastelein, Ridderkerk (vruchtgebruiker) Jan de Zeeuw (en zijne vrouw Maria Visser, bouwman, Barendrecht), Rijsoord
(Rijsoord E56 weiland, E62 watering, E63 weiland)
222 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Cornelis Johanes Daane, gep. O.I. ambtenaar, Rotterdam)
(Rijsoord E293 huis tuin, dj1892 verkoop)
224 Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Azn, Barendrecht
225 Johanna Huberta 't Hooft wed. Otto Boudewijn de Kat, Dordrecht
226 (Margrietha Cornelia van der Hegge echtg. van Reindert Henri Haentjens (directeur eener stoombootmaatschappij), Rotterdam (Arnhem))
Reindert Henri Haentjens en cons., Arnhem
227 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht + Christina Zwaan wed. van Hendrik Stok, Ridderkerk
(erfpachter: Hendrik Stok, arbeider, Ridderkerk)
(Rijsoord E32 tuin, E33 huis erf, E34 tuin, dj1892 scheiding)
229 Cornelis Johannes Daane, gep. O.I. ambtenaar, Rotterdam
(Rijsoord E308 erf, dj1892 verkoop)
230 Arie Jacobszn Plaisier, vlasboer, Ridderkerk + Adrianus van der Poel, H.I. Ambacht
(Rijsoord E64 weiland, E75 watering, dj1893 scheiding)
231 (Cornelis Corneliszn Leenheer, koopman, Heerjansdam) Catharina Broekhuizen wed. Cornelis Corneliszn Leenheer, Heerjansdam
(Strevelshoek F11 bouwland, F148 weg, F150 weg)
232 Marinus Pieter Beelaerts van Emmichoven, Arnhem
233 Arie Noorlander, koopman, Ridderkerk (Rijsoord)
Dienstjaar 1891
234 (Pieter Adrianus de Lijster, IJsselmonde) Cornelis Willem de Lijster CWzn, tuiner, IJsselmonde + Jacoba Klazina de Lijster, IJsselmonde
235 Arie Wildeman, koopman, Ridderkerk
(Rijsoord Strevelshoek F10 weiland, F151 weg)
Dienstjaar 1892
236 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht (erfpachter: Jan de Zeeuw, commissionair, Barendrecht)
(Rijsoord E283 huis & tuin, dj1892 scheiding)
237 Jan de Zeeuw, commissionair, Rijsoord (Barendrecht)
238 Mergje Smit wed. van Johan Hendrik Coert, Dordrecht
(Rijsoord E123 weiland, E124 watering, E297 weiland, E298 weg (dj1901 scheiding))
239 (Dr. Jan Coert, arts, Scheveningen ('s Gravenhage)) Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen
240 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Geertrui Elisabeth Meijer wed. Arie Plaisier Mzn, en cons, Rijsoord)
(Rijsoord E232 huis en erf, dj1904 verkoop)
241 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord)
(Rijsoord E275 huis erf, E284 tuin, E329 bergplaats (huis schuur erf), E327 erf)
242 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Cornelis Stok, koopman, Ridderkerk)
243 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: (Pieter Visser Mzn, bouwman Ridderkerk, en cons.) 5/8 Annigje van Rijs wed. Pieter Visser Mzn, Rijsoord)
244 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Anna Roterman wed. van Lijsia van Gameren, Ridderkerk)
(Rijsoord E280 huis erf, dj1894 verkoop)
245 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Pieter de Koning, landbouwer, Rijsoord)
(Rijsoord E23 huis, E24 huis, E47 tuin, E267 huis erf (dj1900 scheiding))
246 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Maria Lucia Kemp gehd. met Pieter Hendrik van Drooge, Dordrecht)
(Rijsoord E37 huis, E38 huis erf, E35 huis erf, E36 tuin (dj1903 verkoop))
247 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Pietertje Valster wed. van Govert Willem Elshout, winkelierster, Rijsoord)
(Rijsoord E202 huis erf, E292 tuin)
248 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Eeuwigdurende erfpachter: Jan de Zeeuw, commisionair, Rijsoord (Barendrecht))
(Rijsoord E293 huis & tuin)
249 (Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage) Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen (Eeuwigdurende erfpachter: (Christina Zwaan wed. van Hendrik Stok thans echtg. van P. Timmers) Pieter Adam Timmers, Rijsoord (Ridderkerk))
Dienstjaar 1893
250 Trijntje Barendregt wed. van Cornelis Leenheer Jansz., Barendrecht
251 Jan Willem de Zeeuw, landbouwer en brievengaarder, Rijsoord (gem.te Ridderkerk)
252 1/2 Marinus Arieszn Plaizier, bouwman, Ridderkerk + 1/2 Adrianus van der Poel, Hendrik Ido Ambacht
(Rijsoord E64 weiland, E65 watering)
253 Jkv. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den Santheuvel Hoogeveen (echtg.) douairiere Willem Reinhard Adolph Carel Graaf v. Rechteren Limpurg, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek F27 bouwland, F28 watering, F29 weg, F66 bouwland, F114 weiland, F210 watering, F211 weg (dj1937 verkoop))
254 Dana Annetje Elshout geh. met Maarten Wilschut Mz (smid), Ridderkerk (Rijsoord)
(Rijsoord E100 huis en erf (dj1920 verkoop), E286 huis en erf (dj1910 verkoop))
Dienstjaar 1894
255 (Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage)(Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
Vruchtgebr: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's-Gravenhage, Bl. eig.: Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, 's-Gravenhage/Soerabaia
(Eeuwigdurend erfpachter: Dana Annetje Elshout wed. (geh. met) Maarten Wilschut Mz (smid), Ridderkerk (Rijsoord))
256 Pieter Barendregt en cons., Barendrecht + Sophia Vrijland, Barendrecht (vruchtgebruiker: Pieter Barendregt)
257 Dr. Jan Coert, arts, 's Hage (Eeuwigdurend erfpachter: Joost Hooimeijer, koopman, Ridderkerk)
(Rijsoord E280 huis en erf, E326 ged. huis en erf, E327 erf, E328 erf)
258 Arie Poldervaart, 's Hage
Dienstjaar 1895
259 Pieter Cornelis Smaal Senior, tuinier (bouwman), H.I. Ambacht
(Rijsoord en Strevelshoek E76 weiland, E77 watering, E79 weiland, E80 weiland, E252 weg, E253 weg)
260 (Mr. Dirk Willem Nibbelink, plaatsvervangend kantonrechter Arnhem) Maria Cornelia Theodora Bentfort wed. Mr. Dirk Willem Nibbelink
(Rijsoord E55 weiland)
261 Adrianus van der Poel, landbouwer, H.I. Ambacht
(Rijsoord en Strevelshoek E65 weiland, E65 watering)
262 Christina Elisabeth Moerman wed. Adolphus Josephus Melchior de Maak, 's Hage
Dienstjaar 1896
263 Wilhelmina Diderica de Raadt wed. Mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, Dordrecht
Dienstjaar 1898
264 Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, Dordrecht
(Rijsoord en Strevelshoek E64 weiland, E65 watering (dj1920 verkoop))
Dienstjaar 1899
265 dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage (Altijddurend erfpachter: Mattheus de Kool Lambertuszn, onderwijzer, Ridderkerk (Hendrik Ido Ambacht)
(Rijsoord E293 huis tuin)
266 Mattheus de Kool Lambertuszn, onderwijzer, Ridderkerk (Hendrik Ido Ambacht)
(Rijsoord E308 erf)
267 Joost Mak, agent in assurantien, Rotterdam + Gorinus Mak, dekmeester + Leendert van Gelder, koopman
268 Pieter Pieterszn Visser, bouwman, Rijsoord (gem.te Ridderkerk)
269 Hendrik van der Linden (ook Pieterszoon), broodbakker, Rijsoord (gem.te Ridderkerk)
Dienstjaar 1900
270 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage + Simon Cornelis de Koning, bouwman, Rijsoord + Geertrui Helena de Koning, bouwman, Rijsoord + Pieter Hendrik de Koning, bouwman, Rijsoord
(Eeuwigdurend erfpachter: Bastiaan de Koning en cons., bouwman, Rijsoord)
(Rijsoord E23 huis, E24 huis, E47 tuin, E267 huis erf)
271 Johannes van den Hoek Aartszn, landbouwer, Ridderkerk
(Rijsoord F108, F190, F191)
272 (Arie Janszoon Nugteren, vlasboer, Rijsoord) Trijntje Ooms wed. Arie Janszoon Nugteren + Meina Molendijk wed. Jan Nugteren Lzn, Rijsoord
273 Elbertha Anna Maria Anthonia IJzendoorn wed. Dr. Adrianus Theodorus van Aken, 's Hage
Dienstjaar 1903
274 (Dr Jan Coert, arts, 's-Gravenhage) Maria Elisabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen (Eeuwigdurend erfpachter: Gerrit Willemszoon Slooff, manufacturier, Ridderkerk)
(Rijsoord E35, E36, E37, E38)
275 Dr Jan Coert, arts, 's-Gravenhage (Eeuwigdurend erfpachter: de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Trampweg Maatschappij gevestigd te Rotterdam)
(Rijsoord E23 huis, E24 huis, E267 huis en erf, E323 erf, E324 ged. huis en erf)
276 Hendrik Corneliszn Stok, schoenmaker, Ridderkerk
277 Arie Apollonius Barendrecht, rijksveearts, Barendrecht
(Rijsoord F109 weiland, F110 bouwland, F111 bouwland, F112 bouwland, F178 weg, F180 rietland)
278 Jan Legerstee en cons., klompenmaker, Rijsoord + (voor 2 are) Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage (Erfpachter: Jan Legerstee, klompenmaker, Rijsoord)
(Rijsoord E330 erf)
279 Mattheus de Kool Lambertuszn en cons., onderwijzer, Ridderkerk + (voor 5 ca) Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage (Erfpachter: Mattheus de Kool Lambertuszn, onderwijzer, Ridderkerk)
(Rijsoord E331 erf)
280 (voor 3,95 ca) Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage + (voor 11 ca) Mattheus de Kool Lambertuszn en cons., onderwijzer, Ridderkerk (Erfpachter: Mattheus de Kool Lambertuszn, onderwijzer, Ridderkerk)
(Rijsoord E332 huis schuur en erf)
281 de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Trampweg Maatschappij gevestigd te Rotterdam)
Dienstjaar 1904
282 de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Trampweg Maatschappij gevestigd te Rotterdam) (Eeuwigdurend erfpachter: Joost Hooimeijer, koopman, Ridderkerk)
(Rijsoord E326 ged. huis en erf, dj1904 verkoop)
283 Joost Hooimeijer, koopman, Ridderkerk
(Rijsoord E324, E326, E333)
284 (Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage (en cons.)) Govert Lambertuszn de Kool, Rijsoord gem.tr Rdiderkerk (Altijddurend erfpachter: Govert Lambertuszn de Kool, Rijsoord)
(Rijsoord E332 huis schuur en erf)
285 (Zwijndrechtsche Waard (Waalboezem)(en cons.)) voor 45 ca Leendert van der Staaij, arbeider, Ridderkerk
(Rijsoord de Waal E299, E336, E346, E351)
286 Zwijndrechtsche Waard (Waalboezem)
287 (Ida Cornelia Adriana Maria baronesse van Brienen echtg. Mr. Louis Paul Marie Hubert Michiel van Verduijnen, 's Gravenhage)(Mr. Louis Paul Marie Hubert baron Michiels van Verduynen en cons., secretaris generaal van het hof van Arbitrage, 's Gravenhage)
Jhr. Mr. Edgar Frederik Marie Justin Michiels van Verduijnen (en cons), buitengewoon gerant, 's Gravenhage + Ferdinand Edgar Marie Hubert baron Michiels van Verduijnen, Weenen
Dienstjaar 1905
288 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage (Eeuwigdurend erfpachter: Maarten Ophof, metselaar, Rijsoord)
(Rijsoord E47 tuin, dj1905 stichting)
289 Arie Leendert den Hollander, minderjarige, Rhoon
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E58,E59,E60,E61)
290 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage + de Staat (Waterstaat) (Eeuwigdurend erfpachter: Maarten Ophof, metselaar, Rijsoord)
(Rijsoord E341 huis en erf, dj1906 slooping en splitsing)
Dienstjaar 1906
291 Jacob Dirkszoon Lagendijk, bouwman, Heerjansdam
(Rijsoord en Strevelshoek F134,F135,F136,F137,F138)
292 Gerrit Huig de Zeeuw, vlasboer, Rijsoord
293 Gijsbertus Vink, koffiehuishouder, Ridderkerk
(Rijsoord E214 huis en erf, dj1919 verkoop [=Wapen van Rijsoord])
294 Barbara Wildeman wed. Pieter Rijsdijk landbouwster, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F10 weiland, F151 weg (dj1918/dienstjaar1918 verkoop))
295 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage/Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen) Eliza van der Gijp Barendregt, administrateur, Dordrecht
(Altijddurend erfpachter: Eliza van der Gijp Barendregt, administrateur, Dordrecht)
(Rijsoord E332 huis schuur erf, dj1931verkoop)
296 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage
(Altijddurend erfpachter: Maarten Ophof, metselaar, Rijsoord)
(Rijsoord E342 erf dj1907 verkoop aan legger 298)
297 De Staat (Waterstaat)
Dienstjaar 1907
298 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage
(Eeuwigdurend erfpachter: Pieter Benne, kastelein, Rotterdma)
(Rijsoord E342 erf, dj907 verkoop aan legger 300)
299 Klaas Hendrikszn de Koning, landbouwer, Ridderkerk
(Rijsoord F7 weiland, F8 weiland, F9 weiland, F152 weg, F153 weg)
300 (Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage)(Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage, bl. eig. Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, 's Gravenhage
(Eeuwigdurend erfpachter: gerrit Stok, koopman, Ridderkerk)
301 (Lodewijk Arie Zwart, landbouwer, Ridderkerk) Bastiaan Cornelis Bastiaanszoon, Rijsoord
302 (Willem Pieter van Gilst, landbouwer, Rijsoord) Wiekert Dam, landbouwer, Rjsoord (Zwijndrecht) (dj1941 scheiding)
303 Maria Rookje van Gilst echtg. Wiekert Dam, (minderjarige), (Rijsoord) Zwijndrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F 36 bouwland, F38 riet (dj1934 successie))
304 (Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage)(Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
Corstiaan Stok, Zwijndrecht + Christina Slotboom wed. Hendrik Kranenburg, Rotterdam
(Eeuwigdurend erfpachter: Leendert Stok, agent van een verzekeringsmaatschappij, Rijsoord)
305 Dr. Jan Coert, arts, 's-Gravenhage
Erfpachter: Leendert Stok, agent van een verzekeringsmaatschappij, Rijsoord
Levenslang bewoning: Pleuntje Slotboom wed. Cornelis Stok
(Rijsoord E310 huis, schuur en tuin, dj1909 successie)
Dienstjaar 1908
306 Arij Volker van Waverveen, 's Gravenhage
307 Adriana Petronella Catharina Volker, Dordrecht/'s Gravenhage
308 (Ewout Karsseboom en cons, timmerman, Rijsoord + Johanna Karsseboom) Cornelis Adrianus Karsseboom, Ridderkerk
309 Susanna Wilhelmina de Kat, Dordrecht
310 (Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage) Maria Eizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen
(Eeuwigdurend erfpachter: Pieter Pieterszoon Visser, landbouwer, Rijsoord
(Rijsoord E325 huis en erf, dj1922 verkoop)
Dienstjaar 1909
311 (Trijntje van der Vorm wed. Hendrik van der Vorm Krijnszn, IJsselmonde) Lijntje Hendrika van der Vorm echtg. Hendrik Velthoen (Aart Adrianuszoon), landbouwer, IJsselmonde
312 Bernardus Kornelis Aalbers, tuiner, Rijsoord
Dienstjaar 1910
313 Adrianus Nugteren, kleermaker, Dordrecht
(Rijsoord E286 huis en erf, dj1921 verkoop)
314 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage
Voortdurend erfpachter: Hendrik van der Linden Pieterszoon, broodbakker, Ridderkerk
(Rijsoord E327 erf, E329 huis & schuur, bergplaats en erf 1/2)
315 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage
Voortdurend erfpachter: Aart van den Berg Aartszoon, Rotterdam
(Rijsoord E327, E329)
316 Zwijndrechsche Waard (Waalboezem), Erfpachter: Gijsbertus Vink, hotelhouder, Rijsoord
(Rijsoord E347 erf, E352 erf)
Dienstjaar 1911
317 Leendert Arie Noordzij (Janszn) en cons, landbouwer, Hoogvliet + Jan Mattheus Norodzij, minderjarige, Hoogvliet + Mattheus Pieter Noordzij, minderjarige, Hoogvliet
318 Henriette Marie Sophie barr.ss Schimmelpenninck van der Oije geh/m. Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan, 's Gravenhage
Dienstjaar 1912
319 Aart Visser Wiekertsz, landbouwer, Heerjansdam
(polder Rijsoord en Strevelshoek F54 weg, F55 watering, F56 bouwland)
Dienstjaar 1913
320 de Commanditaire Vennootschap "Corns. van Nes" gevestigd te Rijsoord Gemeente Ridderkerk
(Rijsoord de Waal F223 erf, F224 erf)
Dienstjaar 1914
321 (Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage)(Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage, bl. eig. Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, 's Gravenhage/Soerabaia
(Voortdurend erfpachter: Pieter Legerstee, klompenmaker, Rijsoord)
(Rijsoord E327 erf, E329 huis bergplaats erf)
Dienstjaar 1915
322 Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage + Dana Annetje Elshout geh. met Maarten Wilschut, smid, Rijsoord
(Altijddurend erfpachter: Gerrit Huig de Zeeuw, landbouwer, Rijsoord)
(Rijsoord E355 huis en erf, dj1915 rectificatie)
323 Trijntje Ooms wed. Arie Nugteren Janszn, het vlasbedrijf uitoefende, Rijsoord (Ridderkerk)
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F123, F203, F204, F205, F225, F226, F227)
324 (Dr. Jan Coert, arts, 's Gravenhage)(Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen)
(Altijddurend erfpachter: Gerrit Huig de Zeeuw, landbouwer, Rijsoord)
(1. Rijsoord E355 huis erf, dj1918 stichting, 2. E355 Straatweg huis, bergplaats en erf, dj1921 scheiding)
Dienstjaar 1916
325 Bernardus Johan Aalbers, tuinder, Rijsoord
326 Jan van der Giesen (Mattheuszoon), vlashandelaar, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Rijsoord en Strevenshoek E58, E59, E60, E61)
Dienstjaar 1917
327 Bastiaan Cornelis van Nes, vlaskoopman, Rijsoord (Ridderkerk)
328 Adriaan Hendrik Schippers, koopman, Breskens
329 Jacob van Nes, bedrijfschef, Rijsoord
(Rijsoord F168)
330 Pieter Stolk, tuinder, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E114, E115)
Dienstjaar 1918
331 Leendert Arie Janszn Noordsij, landbouwer, Hoogvliet
(Waalweg E176, E187, E179, E181, E182, E176 schuur en bouwland)
332 Leendert Johannes Admiraal, koopman, Heerjansdam
(Langeweg F108, F190, F191, F113, F192, F193)
333 Pieter Kruithof, tuinder, Rijsoord (Zwijndrecht)
(Waalweg F10, F151 weg, F233 huis schuur tuinland)
334 (Hendrik Plaisier, Rijsoord (Hendrik Ido Ambacht)) Gerard 't Hooft, ingenieur, Rotterdam, Margaretha Johanna Plaisier wed. Bernardus Johannes Aalbers, Ridderkerk
(Straatweg E48, E49, E360, E414)
335 Arie van der Giessen Mzoon en consorten, landbouwer, Hendrik Ido Ambacht
Dienstjaar 1919
336 Simon Cornelis de Koning (en consorten), landbouwer, Rijsoord + Pieter Hendrik de Koning
337 Hendrik Nicolaas de Koning (en consorten), landbouwer, Rijsoord + Jan de Koning Klaaszn
338 Jacob Boon, koffiehuishouder, Rijsoord (Ridderkerk)
1. Straatweg E214 huis en erf dj1929 splitsing, 2. Straatweg E371 huis en erf dj1930 splitsing, 3. Straatweg E372 schuur en erf dj1930 verkoop, 4. Straatweg E371 huis en erf dj1940 verkoop aan legger 430
339 de Zwijndrechtsche Waard (Waalboezem) Altijddurend erfpachter: Jacob Boon, koffiehuishouder, Rijsoord (Ridderkerk)
1. Straatweg E352 erf, dj1940 verkoop aan legger 431-1
340 Johannes van Houwelingen, tuinder, Ridderkerk
Straatweg E333 huis en erf
Dienstjaar 1920
341 de Commanditaire Vennootschap "Hollandsche Hout en Metaalindustrie" gevestigd te Rijsoord (Ridderkerk)
1. Waalweg E361 huis schuur en erf, 2. E361
342 Frederik Groeneveld, tuinman Rotterdam
1. Waalweg F151 weg, 2. Waalweg F233 huis schuur en tuinland
343 Cornelis den Otter (Jasperszoon), tuinder, Barendrecht
344 Jacob de Geus, metselaar, Breda (Rijsoord)
Straatweg E100 huis en erf
345 (Dirk Ceelen, graanhandelaar, Rijsoord (Heerjansdam)) Maria van Rotterdam wed. Dirk Ceelen
346 de N.V. Vlasserij "Waalweg" gevestigd te Breskens
(Waalweg F123 weg, F204, F204, F205, F225, F226, F227 ... etc)
347 Wilhelmina Diderica Vriesendorp echtg. Karel Johannes Julianus Lotsij, Dordrecht + Marie Coralie Vriesendorp + David Anton Nicolaas Vriesendorp + Julius Dominicus Vriesendorp, Vruchtgebruiker: Gerarda Adriana Johanna Schultz van Haegen echtg. Henri Vriesendorp, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F92, F93, F184, F85)
348 Cornelis Kruithof, tuinier, Rijsoord (Kijfhoek)
349 Bastiaan Broekhuizen, tuinder, Heerjansdam
(Lange en Waalweg F11 bouwland, F148 weg, F150 weg)
Dienstjaar 1921
350 David Casper Frederik van Sliedregt, landbouwer, Heerjansdam (Dordrecht)
351 Maaike Maaskant weduwe Jan van der Giessen, Hendrik Ido Ambacht
(E58, E59, E60, E61)
352 Pieternella Nugteren wed. Gerrit Huig de Zeeuw, Rijsoord
(Waalweg F1 hooiland, F2, F3, F4, F5, F6 weg)
353 Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen. Altijddurende erfpachter: (erven) Pieternella Nugteren wed. Gerrit Huig de Zeeuw, Rijsoord
(Straatweg E355 huis, bergplaats en erf)F5, F6 weg)
Dienstjaar 1922
354 Teunis Jan Pieter Leenheer, kaashandelaar, Zwijndrecht
355 Johannes Linthort en consort., bouwkundige, Rotterdam Tollensstraat 32 (Rijsoord) + Dirk Lodewijk Kohlman, architect-interieur, Dordrecht
1. Waalweg E361, 2. Waalweg E361)
356 Aart Korteland (en consort.), ketelmaker, Rijsoord F92 (Charlois) + Arie Rijkee, scheepsbouwer, Rotterdam Dordtsche Straatweg G123 (Charlois)
357 Frans van 't Zelfde, (meesterknecht) fabrikant, (Zwijndrect) Rijsoord
358 Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen. Vruchtgebruiker: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage, bl. eig.: Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia
Altijddurend erfpachter: Jan Bastiaan Sintnicolaas, metselaar, Rijsoord
(Schalkendijkje E325 huis en erf)
359 Willem Hendrik George van Nes Floriszoon, visscher, Rijsoord (Ridderkerk)
(1. Waalweg F168 huis en erf dj1939, van legger 329-3, verkoop aan legger 428)
Dienstjaar 1923
360 Jacob Johan Pieter van der Poel, tuinder, Rijsoord
(Rijsoordschesteeg E56, E62, E63)
Dienstjaar 1924
361 Dirk Lodewijk Kohlman, architect-interieur, Dordrecht
(1. Waalweg E361 schuur en erf, naar legger 362-1))
362 Jacob Cornelis van Daalen, metselaar en aannemer, Rijsoord (Hendrik Ido Ambacht)
(Waalweg E361, Waalweg E362, Dorp E420)
363 Arie GHzn Leeuwenburg, Rijsoord F88 (Barendrecht)
(F69, F70 F71 .. etc.)
364 Leendert Adrianus de Mik, koopman, Rijsoord
(Straatweg E286 huis en erf)
365 Jacob Reedijk, vlaskoopman, Rijsoord
366 Anna Suzanna Johanna de Joncheere wed. Janus Cornelis Keller van Hoorn, Heemstede
Dienstjaar 1925
367 Jan Willem de Zeeuw (wed.), Rijsoord
368 Gerrit Nugteren, landbouwer, Rijsoord
Dienstjaar 1926
369 Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen. Vruchtgebruiker: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage, bl. eig.: Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia
Altijddurend erfpachter: Teunis van der Burg, pakhuisknecht, Rijsoord
(Schalkendijkje E273 tuin, E288, E289, E290, E291)
370 Pieter Hendrik de Koning, landbouwer, Rijsoord
(E55 weiland, dj1929 verkoop)
371 Simon Cornelis de Koning, landbouwer, Rijsoord
(E57, E416)
372 Hendrik Pieter Cornelis Schram, scheepsbouwmeester, Slikkerveer (Ridderkerk)
373 N.V. Scheepvaart Maatschappij Frederica gev. te 's-Gravenhage
374 Johannes Verschoor, tuinder, Ridderkerk
(Langeweg F243, F244, F246)
375 Maarten Koster (en cons.), autobusondernemer, Rotterdam Oranjeboomstraaat + Leendert Ringelberg, autobusondernemer, Rotterdam Schalkburgsestraat 25
376 Jan van den Hoek (Johanenszn), Barendrecht
377 Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets (en cons.), Dir. v.h. kab. van H.M. de Koning, 's Gravenhage + Jkvr. Digna Hendrika van Tets + Jkvr. Henriette van Tets echtg. Jhr. Mr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje
Levenslang vruchtgebruiker: Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan
378 Govert de Kool, Rijsoord
(1 Straatweg E286 huis en erf)
Dienstjaar 1928
379 Hendrik Johan Nunnikhoven, tuidner, Rijsoord F50 (Zwijndrecht)
380 Pieter Miedema, landbouwer, Rijsoord F49 + Jan Miedema, kapitein v/d D.A.P.C., Rotterdam + Cornelis Miedema, havenloods, Rotterdam + Simon Miedema, Vlaardingen
381 (Johannes van der Wal, kantoorbediende b/d Post & Tel., Rijsoord F93) Heiltje Molendijk wed. Johannes van der Wal, Rotterdam + 1/10 Hendrika van der Wal + Aaltje van der Wal + Antje van der Wal
(Waalweg F248 huis schuur en tuin, van legger 356)
382 Rokus van den Hoek, dierenarts, Barendrecht
Dienstjaar 1929
383 Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen + Otto Monster, brievenbesteller, Rijsoord.
Levenslang bezitter van het recht van gebruik en bewoning: Pieter Adam Timmers, Rijsoord
(Schalkendijkje E315 huis)
384 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwadviseur, Soerabaia
Erfpachter: Otto Monster, brievenbesteller, Rijsoord
(Schalkendijkje E316, E369, E315)
385 Cornelis Cent van der Linden, landbouwer, Rijsoord (Groote Lindt)
Dienstjaar 1930
386 Jan Legerstee, tuinman, Rijsoord F79 (Hendrik Ido Ambacht)
(Waalweg E216, E217, E387)
387 (Hendrik Stok Corneliszoon en consorten, schoenmaker) Jannetje van der Vorm weduwe Hendrik Stok, Rijsoord; Vruchtgebruiker: Jannetje van der Vorm
(Kikkersteeg E334 huis en erf, E335 dj1936 splitsing en ged. vernieuwing, E305 erf, E335 2 huizen en erf)
388 Joost Paulus Buitendijk, tuinder, Rijsoord F49a (Poortugaal)
(Rijsoordschesteeg E62, E63, E379, E406)
389 Johannes Verschoor, tuinder, Rijsoord + Ewout Verschoor Johanneszn, tuinder
Dienstjaar 1931
390 Cornelia Trijntje van der Kulk, Rijsoord + Maria Willemina van Nes, Rijsoord (overleden) + Willemina Maria van Nes (overleden), Rijsoord (zie ook art. 6007 Ridderkerk)
(1. Straatweg E383 huis en tuin, van legger 308-36, 2. Straatweg E383 huis en tuin, van legger 390-1)
391 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia + Nicolaas Rocus Plaisier, boekhouder, Rijsoord (overleden) + Altijddurend erfpachter: Elisabeth Johanna Plaisier (Nicolaas Rocus Plaisier), Rijsoord
(Straatweg E332)
392 Leendert Teunis van der Linden wedr. Suzanna Baan, broodbakker, Rijsoord
(Straatweg E377)
393 Jan Mattheus van Nes Corneliszoon, koopman, Rijsoord + 1/2 Pieter van Nes, vlaskoopman, Rijsoord + 1/2 Dr. Cornelis Pieter van Nes JMzn, chirurg, Groningen
(Straatweg E384)
394 de Polder Heerjansdam Rijsoord en Strevelshoek
(Waalweg E388 huis en erf)
Dienstjaar 1932
395 Jhr. Mr. George Catharinus Willem Tets van Goudriaan, directeur v/d Kabinet van H.M. de Koningin, 's-Gravenhage
396 Mattheus van der Giessen Janszoon, landbouwer, H.I. Ambacht
Dienstjaar 1933
397 Leendert de Koning, landbouwer, Rijsoord (Groote Lindt) + Cornelis Cent van der Linden, landbr., Rijsoord
Dienstjaar 1934
398 Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert, Scheveningen
Altijddurend erfpachter: Corstiaan Stok, Zwijndrecht
(Schalkendijkje E310, E311)
399 Marinus Johannes Spierdijk, koopman, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek Rijsoordschesteeg E58, E59, E60, E61, E50, E51, D52, E54, E404 bouwland, E417 weiland, E418 weiland)
400 Pieter JMzoon van Nes (en consorten), vlaskoopman, Rijsoord + Dr. Cornelis Pieter van Nes JMzoon, chirurg, Groningen
Levenslang vruchtgebruiker: Jan Mattheus van Nes Corneliszoon, vlaskoopman, Rijsoord
(Straatweg E384 huis en tuin (huis, garage en tuin), van legger 393-2)
Dienstjaar 1935
401 Jan Bastiaan Sint Nicolaas, metselaar, Rijsoord
(Straatweg E48, E413)
402 Janna Kleinjan weduwe Adrianus van Kempen, Barendrecht
403 Jacobus Bax, burgemeester, Barendrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek Rijsoordschesteeg E66, 408 weiland)
404 Willem van den Hoek (wed.), landbouwer, Ridderkerk
(E66, E70, E71, E340, E408, E409, E410 weiland)
405 Dirk Lagendijk (Dzoon), landbouwer, Heerjansdam
406 Arie Jongeleen, tuinder, IJsselmonde/Rijsoord/IJsselmonde
407 Jan Mattheus van Nes Czoon, koopman, Rijsoord
(Polder Rijsoord E402, E403)
408 Pieter Pieterszoon Visser, landbouwer, Rijsoord
409 de Vereeniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door Landarbeiders, gevestigd te Rijsoord
(E138 bouwland, E139 weg)
Dienstjaar 1936
410 (Teunis Berkman, hoofd eener school, Rozenburg (en cons.) Mina Corenlia Johanna van Nes wed. Teunis Berkman
(Straatweg E414 huis schuur en erf, van legger 334-6)
Dienstjaar 1937
411 (Dirk Groeneveld, fabrikant, Ridderkerk Bolnes) Adriana van der Linden wed. Dirk Groeneveld + Leendert teunis van der Linden (wedr. Suzanna Baan), bakker, Rijsoord
(Waalweg F126 rietland, F127 weg, F129 bouwland, F239, F250 huis schuur tuinland)
412 (Johannes Antonie Verdoorn, tandarts, Rotterdam/Oosterbeek) Willem Hubertus Verdoorn, Hillegersberg
(Waalweg F123 weg van legger 365-1, F225, F227, F235, F236, F237 huis erf, F238)
413 Pieter Stok, schoenmaker, Ridderkerk
(1. Dorp E421, tuinland, van legger 362-4)
414 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia + Jan van Gelder, opperman, Rijsoord
(Schalkendijkje E370)
415 Dr. Willem Jannes Assies, arts, Dordrecht
(1. Rijsoord F66 bouwland, van legger 253-4; 2. F210 watering, van legger 253-6; 3. F211 weg, van legger 253-7)
416 Abraham Buitendijk, tuinder, Zwijndrecht
(LangeWeg E72, E423)
417 Andries Rijken, chauffeur, Rijsoord
(Langeweg E422 huis schuur weiland, van legger 348-12)
418 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia + (Floris den Hoed) Anna de Kool wed. Floris den Hoed, Ridderkerk
(Schalkendijkje E310, E311)
Dienstjaar 1938
419 de N.V. de Jong's Autobedrijf N.V. gev. te Rijsoord
(Rijsoordschesteeg E375, E426, E424, E427, E426)
420 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia + Gerrit Willem Slooff
Altijddurend erfpachter: Paulus Jan Plaisier, ingenieur, Voorburg
(Dorp E35, E36, E37, E38)
421 Maarten Koster, chauffeur monteur, Rijsoord
422 Gerrit Huig de Zeeuw, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord)
(Waalweg F1,F2,F3,F4,F5,F6; Staat niet meer op naam van G.H. de Zeeuw verkocht aan Wed. de Koning Zie 5381 (R(idderker)k))
423 Klaas Aart Koster, kantoorbediende, Ridderkerk (Rijsoord)
424 Bastiaan de Koning, particulier, Ridderkerk (Rijsoord)
(Polder Rijsoord Strevelshoek E81 weiland, E82, E154, E169 weg, Langeweg E170, E171, E172, E173, E277 watering)
Dienstjaar 1939
425 (Maria Elizabeth Lels wed. Dr. Jan Coert) Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage + bloote eigendom: Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur
Altijddurend erfpachter: Leendert Adrianus de Mik, koopman, Rijsoord
(Straatweg E355 huis bergpl. en erf, van legger 353-1)
426 N.V. de Jong's Autobedrijf N.V. gevestigd te Rijsoord
(E424)
427 Bastiaan van Nes, H.I. Ambacht
(Langeweg F243, F244, F246)
428 Leendert Teunis Velthuizen, gem.t opzichter, Ridderkerk (Rijsoord)
(Waalweg F168 huis en erf, van legger 359-1)
429 Dr. Johan Hendrik Court, landbouwkundig adviseur, Soerabaia; Levenslang vruchtgebruiker: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's-Gravenhage
(Rijsoord E18, E19 ... etc.)
Dienstjaar 1940
430 N.V. N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland gev. te Rotterdam
(Straatweg E371 huis en erf, van legger 338-4)
431 de Zwijndrechtsche Waard (Waalboezem); Altijddurend erfpachter: N.V. N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland gev. te Rotterdam
(Straatweg E352 erf)
Dienstjaar 1941
432 Karel Buurman, controleur, H.I. Ambacht
(Langeweg E76, E77, E79, E80, E252, E253)
433 N.V. de Jong's Autobedrijf N.V. gev. te Rijsoord (Ridderkerk)
(Rijsoordschesteeg E427, van legger 385-11, naar legger 419-4)
434 Johannes Jacobszn van Nes, vlasser, Rijsoord
(Straatweg E399, E400)
435 Pieternella Hage wed. Wiekert Dam, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F18, F19 etc ...))
Dienstjaar 1942
436 Pieter van Nes JMzoon, vlashandelaar, Rijsoord
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E402, E403, E402 vlasfabriek kantoor erf bouwland, van legger 436-1)
437 Marie Haentjens g/m Jan Karel Haentjens, koopman, Bussum
(Polder Rijsoord en Strevelshoek E189, E190, E191, E192, E193)
438 Stijntje de Zeeuw wed. Jan Willem de Zeeuw, Ridderkerk
439 Maarten Koster, garagehouder, Ridderkerk Rijsoord
Dienstjaar 1943
440 Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwk. adviseur, Soerabaia + vruchtgebr.: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, Den Haag; Erfpachter: Aartje Willemijntje Blaak wed. Govert Arie de Kool, bakker; Lambertus de Kool, gem. secretaris, Heerjansdam
(Schalkendijkje E310, E311)
441 Jan de Kool, deurwaarder, Woerden
(Straatweg E286 huis erf)
442 Arie de Zeeuw, landbr., Ridderkerk (Rijsoord)
443 Johannes Freling, hotelhouder, Rijsoord
(Straatweg E371, huis erf, van legger 430-1)
444 de Zwijndrechtsche Waard (Waalboezem)
Altijddurend erfpachter: Johannes Freling, hotelhouder, Rijsoord
(Straatweg E352, erf, van legger 431-1)
445 Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, Den Haag; Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwk. adviseur, Soerabaia
Eeuwigdurend erfpachter Willem Hendrik George Stok, kapper, Rotterdam
(Straatweg E364, E365)
Dienstjaar 1944
446 Jacob van Nes Bast.zn., tuinder, H.I. Ambacht
(Langeweg F243, F244, F245)
447 Adrianus Verschoor Johs.zn, tuinder, Ridderkerk + Ewout Johszn Verschoor, tuinder
Dienstjaar 1945
448 Vruchtgebruik v.d Gr. eigendom: Antonia Frederika Hendrika van Persijn, part., Den Haag; Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwk. adviseur, Soerabaija
Altijddurend erfpachter Lambertus de Kool, mr. bakker, Ridderkerk Rijsoord
(E370 gedeeltelijk, van legger 414-1)
449 Lambertus de Kool, mr. bakker, Ridderkerk Rijsoord
(Waalweg E377 huis erf, van legger 392-2)
450 Wilhelmina Diderica Vriesendorp, Dordrecht
(Polder Rijsoord en Strevelshoek F92, F93, F184, F184, van legger 347)
451 Dr. Johan Hendrik Coert, landbouwkundig adviseur, Soerabaia, vruchtgebruikster: Antonia Frederika Hendrika van Persijn wed. Dr. Willem Coert, 's Gravenhage;
Altijdurend erfpachter: Lambertus de Kool, gemeente secretaris, Heerjansdam, Aartje Willemijntje wed. Govert Arie de Kool, Rijsoord
(Schalkendijkje E310, E311)

Laatst gewijzigd: september-oktober 2016.