Aanmelden | Contact
Zoeken

Percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam (ca. 1850)


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 728 (Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard )
Inventarisnummer: 231 Staten, houdende opgave van de percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam met vermelding van de namen der eigenaren en vruchtgebruikers, de grootte der eigendommen alsmede van het belastbaar inkomen van ieder perceel (19de eeuw)


Oost en West-Barendrecht


Gemeente Oost en West-Barendrecht


Volgnummer
van dit register
Sectie/Nummers Naam (Eigenaren en vruchtgebruikers) Beroep Woonplaats
1 D751 Aart Wiekertszn Visser vlasboer Barendrecht
2 D752 Aart Wiekertszn Visser vlasboer Barendrecht
3 D753 Aart Wiekertszn Visser vlasboer Barendrecht
4 D754 Dirkje Pors huisvr: van Arij Kooijman vlasboer Oost Barendrecht
5 D755 Dirkje Pors huisvr: van Arij Kooijman vlasboer Oost Barendrecht
6 D756 Dirkje Pors huisvr: van Arij Kooijman vlasboer Oost Barendrecht
7 D757 Jan Simons broodbakker Oost Barendrecht
8 D758 Jan Simons broodbakker Oost Barendrecht
9 D759 Jan Simons broodbakker Oost Barendrecht
10 D760 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
11 D761 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
12 D762 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
13 D763 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
14 D764 Jan Pieter Westerman slager Heerjansdam
15 D751 Maaike Nugteren wed.e Aart Visser Wiekertszn. rentenierster O. & W. Barendrecht
16 D752 Maaike Nugteren wed.e Aart Visser Wiekertszn. rentenierster O. & W. Barendrecht
17 D753 Maaike Nugteren wed.e Aart Visser Wiekertszn. rentenierster O. & W. Barendrecht
18 D751 Wiekert Aartszoon Visser / Jan Aartszoon Visser bouwlieden Heerjansdam
19 D752 Wiekert Aartszoon Visser / Jan Aartszoon Visser bouwlieden Heerjansdam
20 D753 Wiekert Aartszoon Visser / Jan Aartszoon Visser bouwlieden Heerjansdam

Laatst gewijzigd: oktober 2017.