Aanmelden | Contact
Zoeken

Percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam (ca. 1850)


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 728 (Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard )
Inventarisnummer: 231 Staten, houdende opgave van de percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam met vermelding van de namen der eigenaren en vruchtgebruikers, de grootte der eigendommen alsmede van het belastbaar inkomen van ieder perceel (19de eeuw)


Ridderkerk (sectie C)


Gemeente Ridderkerk


Volgnummer
van dit register
Sectie/Nummers Naam (Eigenaren en vruchtgebruikers) Beroep Woonplaats
1 C483 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
2 C484 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
3 C485 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
4 C489 Cornelis Leenheer heel- & vroedmeester Ridderkerk
5 C490 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
6 C491 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
7 C492 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
8 C493 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
9 C494 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
10 C495 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
11 C496 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
12 C497 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
13 C498 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
14 C498bis Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
15 C499 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
16 C500 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
17 C501 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
18 C502 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
19 C503 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
20 C504 Cornelis de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
21 C505 Willem van Gilst bouwman Strevelshoek
22 C506 Willem van Gilst bouwman Strevelshoek
23 C507 Willem van Gilst bouwman Strevelshoek
24 C508 Aaltje v.d. Poel wed. P. Karsseboom winkelierster Ridderkerk
25 C509 Jacobus Moonen koopman Ridderkerk
26 C510 Jacobus Moonen koopman Ridderkerk
27 C511 Jacobus Moonen koopman Ridderkerk
28 C512 Jacobus Moonen koopman Ridderkerk
29 C513 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
30 C514 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
31 C515 Leendert Velthuizen metselaar Ridderkerk
32 C516 Leendert Velthuizen metselaar Ridderkerk
33 C517 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
34 C510 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
35 C520 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
36 C521 De Erven Pieter Neervaart - Delft
37 C522 De Erven Pieter Neervaart - Delft
38 C523 De Erven Pieter Neervaart - Delft
39 C524 De Erven Pieter Neervaart - Delft
40 C525 Jan van der Poel bouwman Ridderkerk
41 C526 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
42 C527 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
43 C528 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
44 C532 Reinier Hendrik van der Waijfort notaris Ridderkerk
45 C533 Reinier Hendrik van der Waijfort notaris Ridderkerk
46 C534 (zie 537 en 538) Reinier Hendrik van der Waijfort notaris Ridderkerk
47 C535 Jan Nugteren arbeider Ridderkerk
48 C536 Jan Nugteren arbeider Ridderkerk
49 C537 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leijden
50 C538 (erfpachter) Jan Nugteren arbeider Ridderkerk
51 C539 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
52 C540 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
53 C541 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
54 C542 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
55 C543 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
56 C544 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
57 C545 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
58 C546 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
59 C562 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
60 C563 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
61 C564 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
62 C565 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
63 C566 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
64 C567 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
65 C568 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
66 C569 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
67 C570 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
68 C571 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
69 C572 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
70 C573 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
71 C574 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
72 C575 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
73 C576 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
74 C582 Maarten Wilschut smid Ridderkerk
75 C583 Cornelis van der Waal vlasboer Ridderkerk
76 C584 Cornelis van der Waal vlasboer Ridderkerk
77 C586 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
78 C587 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
79 C588 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
80 C590 Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler - Leiden
81 C635 Gerrit Aartsz. Nugteren - Ridderkerk
82 C636 Gerrit Aartsz. Nugteren - Ridderkerk
83 C637 Gerrit Aartsz. Nugteren - Ridderkerk
84 C638 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
85 C639 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
86 C640 Gerrit Aartsz. Nugteren - Ridderkerk
87 C641 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
88 C642 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
89 C643 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
90 C644 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
91 C645 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
92 C646 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
93 C647 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakkerr Ridderkerk
94 C648 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakkerr Ridderkerk
95 C649 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
96 C650 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
97 C651 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
98 C652 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
99 C655 Georg Heinrich Wilhelm Schumacher kleermaker Ridderkerk
100 C656 Aaltje Oosterling wed. Fred.k Overkamp - Rijsoord
101 C657 Aaltje Oosterling wed. Fred.k Overkamp - Rijsoord
102 C661 Aart Leendertszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
103 C663 Cornelis Karsseboom timmerman Ridderkerk
104 C667 Pieter Karsseboom timmerman Ridderkerk
105 C668 Pieter Karsseboom timmerman Ridderkerk
106 C669 Pieter Karsseboom timmerman Ridderkerk
107 C670 Pieter Karsseboom timmerman Ridderkerk
108 C671 Pieter Karsseboom timmerman Ridderkerk
109 C672 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
110 C673 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
111 C674 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
112 C675 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
113 C676 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
114 C677 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
115 C678 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
116 C679 De Armen van Rijsoort - Ridderkerk
117 C680 Willem Leendtszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
118 C681 Willem Leendtszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
119 C682 Willem Leendtszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
120 C683 Willem Leendtszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
121 C686 Aart Leendtszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
122 C687 Aart Leendtszn. Nugteren (de jonge) broodbakker Ridderkerk
123 C688 Aart Leendtszn. Nugteren (de jonge) broodbakker Ridderkerk
124 C689 Aart Leendtszn. Nugteren (de jonge) broodbakker Ridderkerk
125 C690 Aart Leendtszn. Nugteren (de jonge) broodbakker Ridderkerk
126 C691 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
127 C692 Gerrit Aartsz. Nugteren - Ridderkerk
128 C693 Gerrit Nugteren - Ridderkerk
129 C694 Gerrit Aartszn Nugteren - Ridderkerk
130 C695 Gerrit Aartszn Nugteren - Ridderkerk
131 C696 Gerrit Aartszn Nugteren - Ridderkerk
132 C697 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
133 C698 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
134 C699 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
135 C700 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
136 C701 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
137 C702 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
138 C703 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
139 C704 (zie 705 en 706) De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
140 C705 Jan Maaskant vlasboer Ridderkerk
141 C706 Jan Maaskant (gehuwd met Maria Nugteren) vlasboer Ridderkerk
142 C717 Johannis van der Staaij arbeider Ridderkerk
143 C718 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
144 C719 Hendrik Visser bouwman Barendrecht
145 C721 Aart Leendertszn. Nugteren Jr vlasboer Ridderkerk
146 C722 Aart Leendertszn. Nugteren Jr vlasboer Ridderkerk
147 C723 Jan Maaskant (gehuwd met Maria Nugteren) vlasboer Ridderkerk
148 C724 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
149 C725 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
150 C726 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
151 C727 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
152 C728 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
153 C729 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
154 C730 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
155 C731 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
156 C732 Jan Maaskant gehuwd met Maira Nugteren vlasboer Ridderkerk
157 C738 (zie 737 welgem. 177bis) Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
158 C739 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
159 C740 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
160 C742 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
161 C743 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
162 C745 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
163 C746 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
164 C747 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
165 C748 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
166 C749 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
167 C750 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
168 C751 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
169 C752 De Polder Heerjansdam - -
170 C753 De Polder Heerjansdam - -
171 C754 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
172 C755 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
173 C756 Meeuwis Visser Pzn. bouwman Rijsoord
174 C757 Adrianus van den Berg arbeider Ridderkerk
175 C758 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
176 C798 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
177 C799 De Polder Heerjansdam - -
177bis C737 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
178 C800 De Polder Heerjansdam - -
179 C801 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
180 C802 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
181 C803 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
182 C804 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
183 C805 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
184 C810 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
185 C811 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
186 C812 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
187 C813 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
188 C814 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
189 C815 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
190 C816 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
191 C817 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
192 C818 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
193 C819 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
194 C820 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
195 C821 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
196 C822 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
197 C823 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
198 C824 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
199 C825 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
200 C826 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
201 C827 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
202 C830 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
203 C831 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
204 C832 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
205 C833 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
206 C835 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
207 C836 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
208 C837 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
209 C838 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
210 C839 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
211 C840 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
212 C841 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
213 C842 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
214 C843 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
215 C844/845 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
216 C846 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
217 C847 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
218 C848 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
219 C849 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
220 C850 Bastiaan Boender gehuwd met Geertruij Plaisier arbeider Ridderkerk
221 C851 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
222 C852 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
223 C853 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
224 C854 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
225 C855 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
226 C856 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
227 C857 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
228 C858 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
229 C859 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
230 C860 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
231 C861 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
232 C862 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
233 C863 Maria van Nes wed. Fleuris van den Berg - IJsselmonde
234 C864 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
235 C1278 Arie van der Stel en huisvrouw - Ridderkerk
236 C1279 Harmen van der Stel winkelier Hk. Ido Amb.t
237 C1280 Jan den Hoed arbeider Ridderkerk
238 C1281 Jan den Hoed arbeider Ridderkerk
239 C1282 Arie van der Stel en diens huisvr. Annigje van den Burger arbeider Ridderkerk
240 C1283 Arie van der Stel en diens huisvr. Annigje van den Burger arbeider Ridderkerk
241 C1284 Arie van der Stel en diens huisvr. Annigje van den Burger arbeider Ridderkerk
242 C1285 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
243 C1286 Maarten Kroos arbeider Ridderkerk
244 C1287 De Armen van Hendrik Ido Ambacht - -
245 C1290 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
246 C1291 Arie van den Burger wed.e P. Penning - Ridderkerk
247 C1292 De Erven Gerrit Ariese van den Burger - Ridderkerk
248 C1293 De Erven Gerrit Ariese van den Burger - Ridderkerk
249 C1294 De Erven Gerrit Ariese van den Burger - Ridderkerk
250 C1295 Pieter Penning arbeider Ridderkerk
251 C1296 Arie Jan van den Burger Lzn - Ridderkerk
252 C1297 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
253 C1298 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
254 C1299 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
255 C1301 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
256 C1302 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
257 C1303 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
258 C1304 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
259 C1305 Jan de Jongr koopman Ridderkerk
260 C1306 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
261 C1307 Huig Leeuwenburg Jzn bouwman Hendrik Ido Ambacht
262 C1310 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
263 C1370 Arie Karsseboom bakker Ridderkerk
264 C1371 Arie Karsseboom bakker Ridderkerk
265 C1372 Maria van Nes wed.e Fleuris v.d. Berg - IJsselmonde
266 C1373 Maria van Nes wed.e Fleuris v.d. Berg - IJsselmonde
267 C1375 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
268 C1378 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
269 C1379 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
270 C1381 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
271 C1382 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
272 C1383 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
273 C1384 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
274 C1385 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
275 C1386 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
276 C1387 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
277 C1388 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
278 C1389 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
279 C1390 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
280 C1391 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
281 C1392 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
282 C1393 Nijs Bakker arbeider Ridderkerk
283 C1394 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
284 C1395 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
285 C1396 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
286 C1397 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
287 C1398 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
288 C1399 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
289 C1400 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
290 C1401 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
291 C1402 De Zwijndrechtsen Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
292 C1403 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
293 C1404 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
294 C1405 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
295 C1406 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
296 C1407 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
297 C1408 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
298 C1409 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
299 C1410 Cornelis van den Berg melkboer Ridderkerk
300 C1411 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
301 C1420 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
302 C1421 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
303 C1422 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
304 C1423 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
305 C1424 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
306 C1425 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
307 C1426 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
308 C1427 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
309 C1428 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
310 C1429 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
311 C1430 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
312 C1431 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
313 C1432 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
314 C1433 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
315 C1434 Lammert van den Berg arbeider Ridderkerk
316 C1435 Abraham de Koning koopman Dordrecht
317 C1436 Abraham de Koning koopman Dordrecht
318 C1437 Abraham de Koning koopman Dordrecht
319 C1438 Abraham de Koning koopman Dordrecht
320 C1439 Abraham de Koning koopman Dordrecht
321 C1440 Abraham de Koning koopman Dordrecht
322 C1441 Abraham de Koning koopman Dordrecht
323 C1442 Abraham de Koning koopman Dordrecht
324 C1443 Abraham de Koning koopman Dordrecht
325 C1444 Abraham de Koning koopman Dordrecht
326 C1445 Abraham de Koning koopman Dordrecht
327 C1446 Abraham de Koning koopman Dordrecht
328 C1447 Abraham de Koning koopman Dordrecht
329 C1448 Abraham de Koning koopman Dordrecht
330 C1449 Abraham de Koning koopman Dordrecht
331 C1450 Abraham de Koning koopman Dordrecht
331bis C1451 Abraham de Koning koopman Dordrecht
332 C1453 De Armen van Hendrik Ido Ambacht - -
333 C1454 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
334 C1455 Jan de Jong koopman Dordrecht
335 C1456 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
336 C1457 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
337 C1458 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
338 C1459 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
339 C1460 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
340 C1461 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
341 C1462 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
342 C1463 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
343 C1464 Pieter Bakker bouwknecht Ridderkerk
344 C1465 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
345 C1466 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
346 C1467 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
347 C1468 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
348 C1469 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
349 C1470 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
350 C1471 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
351 C1472 Arie van den Burger - Ridderkerk
352 C1473 Arie van den Burger - Ridderkerk
353 C1474 Arie van den Burger - Ridderkerk
354 C1475 Arie van den Burger - Ridderkerk
355 C1476 Arie van den Burger - Ridderkerk
356 C1477 Jan Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
357 C1480 Ida Stehouwer wed. Jan Plaisier vlasserij Ridderkerk
358 C1481 Adrianus Penning & cons. - Ridderkerk
359 C1484 Adrianus Penning & cons. - Ridderkerk
360 C1486 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
361 C1487 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
362 C1488 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
363 C1489 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
364 C1490 Huig Nouwen metselaar Hk. Ido Amb.t
365 C1491 Huig Nouwen metselaar Hk. Ido Amb.t
366 C1492 Huig Nouwen metselaar Hk. Ido Amb.t
367 C1493 Huig Nouwen metselaar Hk. Ido Amb.t
368 C1494 Huig Nouwen metselaar Hk. Ido Amb.t
369 C1495 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
370 C1496 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
371 C1497 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
372 C1498 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
373 C1499 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
374 C1500 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
375 C1501 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
376 C1503 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
377 C1504 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
378 C1505 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
379 C1506 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
380 C1507 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
381 C1508 David Nouwen schipper Hendrik Ido Ambacht
382 C1509 Pieter Bastiaansz. Snaauw koopman Hendrik Ido Ambacht
383 C1510 Pieter Bastiaansz. Snaauw koopman Hendrik Ido Ambacht
384 C1511 Pieter Bastiaansz. Snaauw koopman Hendrik Ido Ambacht
385 C1514 Jan Jansen timmerman Ridderkerk
386 C1515 Jannetje Stoker wed. Arie Kranendonk herbergierster Ridderkerk
387 C1518 Arie Engelvaart winkelier Ridderkerk
388 C1520 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
389 C1521 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
390 C1522 Jan van Gameren winkelier Ridderkerk
391 C1523 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
392 C1524 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
393 C1525 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
394 C1526 Elias Simonsz. den Hartog koopman Ridderkerk
395 C1534 Hendrik van der Stel kastelein Ridderkerk
396 C1546 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
397 C1547 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
398 C1548 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
399 C1549 Otto Hendrikszn. van der Vorm vlasboer Ridderkerk
400 C1560 Maarten Wilschut smid Ridderkerk
401 C1562 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
402 C1563 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
403 C1564 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
404 C1569 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
405 C1622 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
406 C1623 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
407 C1626 Mattheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
408 C1628 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
409 C1629 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
410 C1630 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
411 C1631 Adriana Crena wed. D. van Poelien van Nuland - Dordrecht
412 C1632 (erfpachter) Willem Nugteren Lzn - Ridderkerk
413 C1633 Maria de Joncheere echtgenoot P.C. Tichler - Leiden
414 C1636 Govert Elshout schoenmaker Ridderkerk
415 C1637 Govert Elshout schoenmaker Ridderkerk
416 C1638 Willem Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
417 C1639 Cornelis Karsseboom timmerman Ridderkerk
418 C1640 Jan Koelman koopman Ridderkerk
419 C1641 Jan Koelman koopman Ridderkerk
420 C1642 Jan Koelman koopman Ridderkerk
421 C1643 Jan Koelman koopman Ridderkerk
422 C1644 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
423 C1645 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
424 C1646 Wouter Leendertszn. Nugteren broodbakker Ridderkerk
425 C1647 Aart Leendertszn. Nugteren Jr vlasboer Ridderkerk
426 C1648 Aart Leendertszn. Nugteren Jr vlasboer Ridderkerk
427 C1649 Aart Leendertszn. Nugteren Jr vlasboer Ridderkerk
428 C1650 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
429 C1651 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
430 C1652 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
431 C1653 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
432 C1654 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
433 C1655 Pieter Blussé van Zuidland boekhandelaar Dordrecht
434 C1656 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
435 C1657 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
436 C1658 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
437 C1659 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
438 C1660 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
439 C1661 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
440 C1671 Jan Penning rietdekker Ridderkerk
441 C1672 Jan Penning rietdekker Ridderkerk
442 C1673 Jan Penning rietdekker Ridderkerk
443 C1674 Jan Jacobuszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
444 C1676 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
445 C1679 De Armen van Hendrik Ido Ambacht (Erfp. Jan de Jong te Ridderkerk) - -
446 C1681 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
447 C1685 Matthijs Willem Blom klapwaker Ridderkerk
448 C1686 Matthijs Willem Blom klapwaker Ridderkerk
449 C1687 Cornelis Karsseboom timmerman Ridderkerk
450 C1691 Jan Jansen timmerman Ridderkerk
451 C1692 Jan Jansen timmerman Ridderkerk
452 C1694 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
453 C1695 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
454 C1696 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
455 C1697 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
456 C1698 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
457 C1699 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
458 C1700 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
459 C1701 Cornelis Karsseboom timmerman Ridderkerk
460 C1702 Cornelis Karsseboom timmerman Ridderkerk
461 C1703 Johannes van Peeren kastelein Dordrecht
462 C1704 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
463 C1705 Pieter Bastiaanszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
464 C1706 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
465 C1707 Gerrit Nouten arbeider Ridderkerk
466 C1735 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
467 C1736 Jacob Elshout schoenmaker Ridderkerk
468 C1737 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
469 C1738 Jan van der Ven vlasboer Ridderkerk
470 C1739 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
471 C1740 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
472 C1741 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
473 C1742 Jan Leentvaar Junior vlasboer Ridderkerk
474 C1745 Holland Dijksman arbeider Ridderkerk
475 C1756 Adrianus Penning vlasboer Ridderkerk
476 C1757 Adrianus Penning vlasboer Ridderkerk
477 C1758 Ida Stehouwer wed.e Jan Plaisier vlasserij Ridderkerk
478 C1759 Ida Stehouwer wed.e Jan Plaisier vlasserij Ridderkerk
479 C1760 Cornelis Leenheer heel- & vroedmeester Ridderkerk
480 C1761 Cornelis Leenheer heel- & vroedmeester Ridderkerk
481 C1762 Cornelis Leenheer heel- & vroedmeester Ridderkerk
482 C1763 Cornelis Leenheer heel- & vroedmeester Ridderkerk
483 C1771 De Zwijndrechtschen Waard en mede-eigenarese in het gemeen - -
484 C1772 De Zwijndrechtschen Waard en mede-eigenarese in het gemeen - -
485 C1773 Johannes van der Vorm vlasboer Ridderkerk
486 C1800 Pieter Penning & Cons. - Ridderkerk
487 C1801 Pieter Penning & Cons. - Ridderkerk
488 C1802 Bastiaan Penning arbeider Ridderkerk
489 C1803 Bastiaan Penning arbeider Ridderkerk
490 C1804 Arie Kranendonk arbeider Ridderkerk
491 C1816 Maria de Joncheere echtgeboot van P.C. Tichler - Leijden
492 C1817 (erfpachter) Maria de Joncheere echtgeboot van P.C. Tichler - Leijden
493 C1818 Arij, Jacob & Pieter van der Linden - Ridderkerk
494 C1819 Arij, Jacob & Pieter van der Linden - Ridderkerk
495 C1820 Arij, Jacob & Pieter van der Linden - Ridderkerk
496 C1821 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
497 C1822 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
498 C1823 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
499 C1824 Adrianus Reinen van Nes vlasboer Ridderkerk
500 C1825 Trijntje Stehouwer huisvr. Aart van der Linden - Hk. Ido Ambacht
501 C1826 Trijntje Stehouwer huisvr. Aart van der Linden - Hk. Ido Ambacht
502 C1827 Arie Wildeman koopman Ridderkerk
503 C1828 Arie Engelvaart winkelier Ridderkerk
zie volgnr. 513 C1829 - - -
504 C1830 Aart de Koning arbeider Ridderkerk
505 C1831 Aart de Koning arbeider Ridderkerk
506 C1832 Aart de Koning arbeider Ridderkerk
507 C1833 Arie Wildeman koopman Ridderkerk
508 C1834 Jannetje van Wingerden wed. P. Bijl - Ridderkerk
509 C1835 Hendrik van der Stel kastelein Ridderkerk
510 C1836 Jannetje van Wingerden wed. P. Bijl - Ridderkerk
511 C1837 Jannetje van Wingerden wed. P. Bijl - Ridderkerk
512 C1838 Jannetje van Wingerden wed. P. Bijl - Ridderkerk
513 C1829 De Zwijndrechtschen Waard en mede-eigenaresse in 't gemeen - -
514 C496 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
515 C497 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
516 C498 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
517 C498bis Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
518 C521 Matheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
519 C522 Matheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
520 C523 Matheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
521 C524 Matheus de Zeeuw vlasboer Ridderkerk
522 C539 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
523 C540 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
524 C541 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
525 C542 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
526 C562 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
527 C563 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
528 C564 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
529 C565 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
530 C566 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
531 C567 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
532 C568 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
533 C569 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
534 C575 Baaltje Nugteren minderjarige Ridderkerk
535 C576 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
536 C647 Cornelia de Groot wed. M. Nugteren Lz. broodbakster Ridderkerk
537 C648 Cornelia de Groot wed. M. Nugteren Lz. broodbakster Ridderkerk
538 C652 Baaltje Nugteren minderjarige Ridderkerk
539 C656 Gerardus Jacobus Overkamp schoolonderwijzer Pijnacker
540 C657 Gerardus Jacobus Overkamp schoolonderwijzer Pijnacker
541 C672 Baaltje Nugteren minderjarige Ridderkerk
542 C680 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
543 C681 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
544 C682 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
545 C683 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
546 C803 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
547 C804 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
548 C805 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
549 C824 Otto Hendz: van der Vorm vlasboer Ridderkerk
550 C1839 Bastiaan Boender arbeider Ridderkerk
551 C1840 Otto Hendrz: van der Vorm vlasboer Ridderkerk
552 C1841 Otto Hendrz: van der Vorm vlasboer Ridderkerk
553 C1842 Otto Hendrz: van der Vorm vlasboer Ridderkerk
554 C1292 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
555 C1293 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
556 C1294 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
557 C1863 Arie Jan van den Burger arbeider Ridderkerk
558 C1864 Ida Stehouwer wed. J: Plaisier - Ridderkerk
559 C1305 Aart van der Linden vlasboer Ridderkerk
560 C1307 Maria de Kat wed. H.J.S. Monhemius - Dordrecht
561 C1383 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
562 C1384 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
563 C1385 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
564 C1386 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
565 C1387 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
566 C1388 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
567 C1389 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
568 C1390 Barbera Bakker vrouw van Jan van Drunen - Ridderkerk
569 C1391 Barbera Bakker vrouw van J. van Drunen - Ridderkerk
570 C1392 Barbera Bakker vrouw van J. van Drunen - Ridderkerk
571 C1393 Barbera Bakker vrouw van J. van Drunen - Ridderkerk
572 C1865 Abraham de Koning koopman Dordrecht
573 C1866 Abraham de Koning koopman Dordrecht
574 C1867 Abraham de Koning koopman Dordrecht
575 C1455 Aart van der Linden vlasboer Ridderkerk
576 C1518 - - -
577 C1569 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
578 C1631 Baaltje Nugteren minderjarige Ridderkerk
579 C1632 Baaltje Nugteren minderjarige Ridderkerk
580 C1638 Cornelia de Groot wed. W. Nugteren Lz broodbakster Ridderkerk
581 C1644 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
582 C1645 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
583 C1646 Willem Nugteren minderjarige Ridderkerk
584 C1656 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
585 C1657 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
586 C1658 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
587 C1659 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
588 C1660 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
589 C1661 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
590 C1679 de Armen Hendrik Ido Ambacht (Erff. Aart van der Linden, vlasboer, Ridderkerk) - Ridderkerk
591 C1737 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
592 C1738 Maaike Nugteren wed. Jan van der Ven - Ridderkerk
593 C1843 Trijntje Steehouwer huisvr: van Aart van der Linden vlasboer Ridderkerk
594 C1844 Trijntje Steehouwer huisvr: van Aart van der Linden vlasboer Ridderkerk
595 C1845 Trijntje Steehouwer huisvr: van Aart van der Linden vlasboer Ridderkerk
596 C490 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
597 C491 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
598 C492 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
599 C493 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
600 C494 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
601 C495 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
602 C505 Adrianus van Gilst bouwman Ridderkerk
603 C506 Adrianus van Gilst bouwman Ridderkerk
604 C507 Adrianus van Gilst bouwman Ridderkerk
605 C513 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
606 C514 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
607 C515 Leendert Velthuizen Senior metselaar Ridderkerk
608 C516 Leendert Velthuizen Senior metselaar Ridderkerk
609 C517 Florus Bastiaanszn. Nugteren en zijne vrouw Grietje Visser bouwman Ridderkerk
610 C525 Hendrikjse vavn Wingerden wed. Jan van der Poel bouwman Ridderkerk
611 C1918 Gerrit Dijkman de Kool koornmolenaar Ridderkerk
612 C583 Pieter van der Linden wagenmaker Ridderkerk
613 C584 Pieter van der Linden wagenmaker Ridderkerk
614 C693 Gerrit Aartszn. Nugteren wagenmaker Ridderkerk
615 C697 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
616 C698 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
617 C699 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
618 C700 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
619 C701 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
620 C702 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
621 C704 Willem de Zeeuw vlasboer Hendrik Ido Ambacht
622 C705 Willem de Zeeuw vlasboer Hendrik Ido Ambacht
623 C706 Willem de Zeeuw vlasboer Hendrik Ido Ambacht
624 C719 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
625 C1986 Willem de Zeeuw vlasboer Hendrik Ido Ambacht
626 C1987 Pieter Aart Leendertszn Nugteren - Ridderkerk
627 C1936 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
628 C1937 Johannes van der Staaij arbeider Ridderkerk
629 C732 Aart Leendertszn Nugteren de Jonge vlasboer Ridderkerk
630 C1982 Pieter Bastiaanszn Nugteren vlasboer Ridderkerk
631 C1983 Pieter Bastiaanszn Nugteren vlasboer Ridderkerk
632 C1984 Pieter Bastiaanszn Nugteren vlasboer Ridderkerk
633 C745 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
634 C746 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
635 C747 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
636 C748 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
637 C749 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
638 C750 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
639 C751 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
640 C756 Pieter Meeuwiszoon Visser bouwman Ridderkerk
641 C851 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
642 C852 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
643 C853 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
644 C854 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
645 C855 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
646 C856 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
647 C857 Simon van Driel bouwman IJsselmonde
648 C858 Simon van Driel bouwman IJsselmonde
649 C859 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
650 C860 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
651 C862 Simon van Driel bouwman IJsselmonde
652 C863 Simon van Driel bouwman IJsselmonde
653 C1922 Arie van der Stel en zijne vrouw Annigje van der Burger - Ridderkerk
654 C1923 Annigje van Ham vrouw van Aart de Koning arbeider Ridderkerk
655 C1928 de Polder Oud Reijerwaard / Arie den Hoedt, arbeider, Ridderkerk - -
656 C1929 de Polder Oud Reijerwaard / Arie den Hoedt, arbeider, Ridderkerk - -
657 C1930 de Polder Oud Reijerwaard / Arie den Hoedt, arbeider, Ridderkerk - -
658 C1905 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
659 C1906 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
660 C1299 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
661 C1302 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
662 C1303 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
663 C1306 Hendrik van der Vorm (Ottozoon) vlasboer Ridderkerk
664 C1304 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
665 C1372 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
666 C1373 Jan van der Vorm vlasboer Ridderkerk
667 C1375 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
668 C1378 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
669 C1379 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
670 C1381 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
671 C1382 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
672 C1394 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
673 C1395 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
674 C1396 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
675 C1397 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
676 C1398 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
677 C1399 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
678 C1400 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
679 C1401 Hendrik Kranendonk Pz bouwman Ridderkerk
680 C1411 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
681 C1420 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
682 C1421 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
683 C1422 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
684 C1430 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
685 C1436 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
686 C1437 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
687 C1438 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
688 C1439 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
689 C1440 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
690 C1441 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
691 C1442 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
692 C1443 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
693 C1444 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
694 C1445 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
695 C1446 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
696 C1447 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
697 C1448 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
698 C1449 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
699 C1938 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
700 C1939 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
701 C1454 Ida Stehouwer wed. Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
702 C1456 Ida Stehouwer wed. Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
703 C1465 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
704 C1466 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
705 C1467 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
706 C1468 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
707 C1469 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
708 C1470 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
709 C1471 Hendrik van der Vorm Ottozoon vlasboer Ridderkerk
710 C1477 Ida Stehouwer wed. Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
711 C1490 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
712 C1491 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
713 C1492 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
714 C1493 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
715 C1494 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
716 C2006 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
717 C1508 Arie van de Griend melkboer Hendrik Ido Ambacht
718 C1913 Pieter Bastiaanszn. Snaauw koopman Ridderkerk
719 C1914 Pieter Bastiaanszn. Snaauw koopman Ridderkerk
720 C1915 Pieter Bastiaanszn. Snaauw koopman Ridderkerk
721 C2004 Wouter Nugteren leerlooijer Ridderkerk
722 C2005 Joost Wildeman arbeider Ridderkerk
723 C1940 Elias Simonszn. den Hartog koopman Ridderkerk
724 C1534 Arie van der Stel melkboer Hendrik Ido Ambacht
725 C1562 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
726 C1563 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
727 C1564 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
728 C1984 Pieter Nugteren Bastiaanszn. vlasboer Ridderkerk
729 C1985 Pieter Nugteren Bastiaanszn. vlasboer Ridderkerk
730 C1674 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
731 C1676 Arie den Hollander vlasboer Hendrik Ido Ambacht
732 C1940 - - -
733 C1941 Matthijs Willem Blom klapwaker Ridderkerk
734 C1942 Matthijs Willem Blom klapwaker Ridderkerk
735 C1943 Jan Jansen timmerman Ridderkerk
736 C1944 Jan Jansen timmerman Ridderkerk
737 C1700 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
738 C1702 Cornelis Karsseboom Junior timmerman Ridderkerk
739 C1707 Arie Nouten en consorten arbeider Ridderkerk
740 C1739 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
741 C1740 Johannes Hendrik Rocquette makelaar Amsterdam
742 C1909 Adrianus Penning arbeider Ridderkerk
743 C1910 Adrianus Penning arbeider Ridderkerk
744 C1911 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
745 C1912 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
746 C1759 Ida Stehouwer weduwe Jan Plaisier de vlasserij uitoefende Ridderkerk
747 C1772 Pieter Nugteren Bastiaanszn. vlasboer Ridderkerk
748 C1907 Bastiaan Penning arbeider Ridderkerk
749 C1908 Bastiaan Penning arbeider Ridderkerk
750 C1821 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
751 C1822 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
752 C1823 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
753 C1824 Lambert van den Berg arbeider Ridderkerk
754 C1830 Jacob de Koning koopman Ridderkerk
755 C1831 Jacob de Koning koopman Ridderkerk
756 C1832 Jacob de Koning koopman Ridderkerk
757 C1926 Arie Wildeman koopman Ridderkerk
758 C1927 Leendert Snaauw tapper en kastelein Ridderkerk
759 C1835 Arie van der Stel melkboer Hendrik Ido Ambacht
760 C1836 Leendert Bijl kapitein der koopvaardij Rotterdam
761 C1837 Leendert Bijl kapitein der koopvaardij Rotterdam
762 C1838 Leendert Bijl kapitein der koopvaardij Rotterdam
763 C1292 Mattheus Heijboer broodbakker Leijden
764 C1293 Mattheus Heijboer broodbakker Leijden
765 C1294 Mattheus Heijboer broodbakker Leijden
766 C1863 Arie Nouten en Consorten arbeider Ridderkerk
767 C1866 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
768 C1867 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk
769 C1865 Willem Vlieg vlasboer Ridderkerk

Laatst gewijzigd: oktober 2017.