Aanmelden | Contact
Zoeken

Percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam (ca. 1850)


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 728 (Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard )
Inventarisnummer: 231 Staten, houdende opgave van de percelen gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Sandelingen-Ambacht, Rijsoord c.a., Groote- en Kleine Lindt, Ridderkerk, Oost en West Barendrecht en Heerjansdam met vermelding van de namen der eigenaren en vruchtgebruikers, de grootte der eigendommen alsmede van het belastbaar inkomen van ieder perceel (19de eeuw)


Ridderkerk (sectie D)


Gemeente Ridderkerk


Volgnummer
van dit register
Sectie/Nummers Naam (Eigenaren en vruchtgebruikers) Beroep Woonplaats
1 D370 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
2 D371 De Zwijndrechtsche Waard en mede-eigenaren in 't gemeen - -
3 D372 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
4 D374 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
5 D375 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
6 D376 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
7 D377 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
8 D378 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
9 D379 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
10 D380 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
11 D381 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
12 D382 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
13 D383 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
14 D384 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
15 D385 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
16 D386 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
17 D387 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
18 D388 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
19 D389 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
20 D390 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
21 D391 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
22 D392 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
23 D393 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
24 D394 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
25 D395 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
26 D396 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
27 D398 Jan Leentvaart vlasboer Ridderkerk
28 D399 Jan Leentvaart vlasboer Ridderkerk
29 D400 Jan Leentvaart vlasboer Ridderkerk
30 D401 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
31 D402 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
32 D403 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
33 D404 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
34 D405 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
35 D406 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
36 D407 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
37 D408 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
38 D409 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
39 D410 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
40 D411 Jan de Jong als in huwelijk hebben Janna Nugteren - Ridderkerk
41 D412 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
42 D413 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
43 D414 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
44 D415 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
45 D416 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
46 D417 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
46 D417 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
47 D418 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
48 D419 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
49 D420 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
50 D421 Aart Aartszn. Nugteren vlasboer Ridderkerk
51 D422 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
52 D423 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
53 D424 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
54 D425 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
55 D426 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
56 D427 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
57 D428 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
58 D429 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
59 D430 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
60 D431 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
61 D432 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
62 D433 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
63 D434 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
64 D435 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
65 D436 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
66 D437 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
67 D438 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
68 D439 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
69 D440 Arie Jacobszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
70 D453 Grietje van 't Hoff wed.e Johs. Schop - Ridderkerk
71 D454 Grietje van 't Hoff wed.e Johs. Schop - Ridderkerk
72 D455 Grietje van 't Hoff wed.e Johs. Schop - Ridderkerk
73 D456 Grietje van 't Hoff wed.e Johs. Schop - Ridderkerk
74 D457 Grietje van 't Hoff wed.e Johs. Schop - Ridderkerk
75 D458 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
76 D459 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
77 D460 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
78 D461 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
79 D462 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
80 D463 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
81 D464 Arie Plaisier Jacobszn. vlasboer Ridderkerk
82 D467 Bastiaan de Jong broodbakker Ridderkerk
83 D468 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
84 D469 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
85 D470 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
86 D471 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
87 D472 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
88 D473 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
89 D474 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
90 D475 Aagje Nugteren wed.e Corn.s van Gilst landbouwster Ridderkerk
91 D490 Arie Jacobuszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
92 D491 Arie Jacobuszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
93 D494 Arie Jacobuszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
94 D495 Arie Jacobuszn. Plaisier vlasboer Ridderkerk
95 D496 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
96 D497 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
97 D498 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
98 D499 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
99 D500 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
100 D502 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
101 D503 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
102 D504 Jacob Zwang Adriaanszn. winkelier Dordrecht
103 D505 Pleun Rijsdijk vleeschhouwer Ridderkerk
104 D506 Pleun Rijsdijk vleeschhouwer Ridderkerk
105 D507 Leendert de Groot - Ridderkerk
106 D508 Leendert de Groot - Ridderkerk
107 D509 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
108 D510 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
109 D511 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
110 D512 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
111 D513 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
112 D514 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
113 D515 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
114 D516 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
115 D517 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
116 D518 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
117 D519 Aagje Nugteren wed. Corns. van Gilst landbouwster Ridderkerk
118 D520 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
119 D521 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
120 D522 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
121 D527 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
122 D565 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
123 D566 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
124 D567 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
125 D568 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
- zie 569 & 570 volgnr. 186 & 187 - - -
126 D607 De Zwijndrechtschen Waard mede-eigenaren in 't gemeen - -
127 D608 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
128 D609 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
129 D610 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
130 D611 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
131 D612 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
132 D613 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
133 D620 Aagje Nugteren wed. C. v. Gilst landbouwster Ridderkerk
134 D621 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
135 D622 Gerrit Wilemsteijn melkboer Ridderkerk
136 D623 Gerrit Wilemsteijn melkboer Ridderkerk
137 D624 Gerrit Wilemsteijn melkboer Ridderkerk
138 D625 Gerrit Wilemsteijn melkboer Ridderkerk
139 D626 De Armen van Kijfhoek - -
140 D627 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
141 D627bis Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
142 D628 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
143 D629 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
144 D630 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
145 D631 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
146 D632 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
147 D633 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
148 D634 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
149 D635 De polder Heerjansdam en mede-eigenaren in het gemeen - -
150 D636 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
151 D637 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
152 D638 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
153 D639 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
154 D640 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
155 D641 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
156 D642 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
157 D643 Bastiaan Visser vlasboer Ridderkerk
158 D644 Het Ambacht Ridderkerk - -
159 D661 Jan de Jong gehuwd met Janna Nugteren - Ridderkerk
160 D662 Aagje Nugteren wed.e C. van Gilst landbouwster Ridderkerk
161 D663 Aagje Nugteren wed.e C. van Gilst landbouwster Ridderkerk
162 D664 Aagje Nugteren wed.e C. van Gilst landbouwster Ridderkerk
163 D665 Pleun Rijsdijk vlasboer Ridderkerk
164 D671 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
165 D672 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
166 D673 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
167 D675 Hend.k van der Vorm Hzn. - Ridderkerk
168 D676 Bastiaan de Jong broodbakker Ridderkerk
169 D677 Bastiaan de Jong broodbakker Ridderkerk
170 D678 Arie Plaisier Jacobuszn. vlasboer Ridderkerk
171 D679 Bastiaan Bulsing timmerman Ridderkerk
172 D680 Hendrik van Gilst bouwman Ridderkerk
173 D690 Hendrik van Gilst (erfpachter Adrianus Rijsdijk, arbeider, Ridderkerk) bouwman Ridderkerk
174 D692 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
175 D693 Jannetje Plaisier huisvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
176 D694 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
177 D695 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
178 D706 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
179 D707 Hend.k van der Vorm Hzn. - Ridderkerk
180 D708 Hend.k van der Vorm Hzn. - Ridderkerk
181 D709 Hend.k van der Vorm Hzn. - Ridderkerk
182 D711 Jannetje Plaisier huijsvr. Arij Uijterlinde - Ridderkerk
183 D712 Jacob Adriaanszn. Zwang winkelier Dordrecht
184 D713 Willem van der Mast bakker Ridderkerk
185 D714 Willem van der Mast bakker Ridderkerk
186 D569 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
187 D570 Hendrik de Haan bouwman Ridderkerk
188 D370 Barbara van Gilst (en cons.) minderjarige Ridderkerk
189 D372 Barbara van Gilst (en cons.) minderjarige Ridderkerk
190 D374 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
191 D375 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
192 D376 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
193 D377 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
194 D378 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
195 D379 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
196 D380 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
197 D381 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
198 D382 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
199 D383 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
200 D384 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
201 D385 Cornelis en Pieter van Gilst bouwman Ridderkerk
202 D386 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
203 D387 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
204 D388 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
205 D389 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
206 D390 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
207 D391 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
208 D392 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
209 D393 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
210 D394 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
211 D395 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
212 D396 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
213 D398 Jan Leentvaar Senior vlasboer Ridderkerk
214 D399 Jan Leentvaar Senior vlasboer Ridderkerk
215 D400 Jan Leentvaar Senior vlasboer Ridderkerk
216 D401 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
217 D402 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
218 D403 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
219 D404 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
220 D405 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
221 D406 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
222 D407 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
223 D408 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
224 D409 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
225 D410 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
226 D411 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarigen Ridderkerk
227 D716 Willem Visser vlasboer Ridderkerk
228 D717 Erfp: Willem Visser (Gerrit Visser, arbeider, Ridderkerk) vlasboer Ridderkerk
229 D718 Erfp: Willem Visser (Gerrit Visser, arbeider, Ridderkerk) vlasboer Ridderkerk
230 D468 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
231 D469 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
232 D470 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
233 D471 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
234 D472 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
235 D473 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
236 D474 Grietje Nugteren minderjarige Ridderkerk
237 D475 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
238 D509 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
239 D510 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
240 D511 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
241 D512 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
242 D513 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
243 D514 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
244 D515 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
245 D516 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
246 D517 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
247 D518 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
248 D519 Agatha, Cornelis, Willem en Gerrit van Gilst minderjarige Ridderkerk
249 D620 Hendrik van der Vorm Hend. vlasboer Ridderkerk
250 D622 Saartje den Otter (wed. Gerrit Willemsteijn) - Ridderkerk
251 D623 Saartje den Otter (wed. Gerrit Willemsteijn) - Ridderkerk
252 D624 Saartje den Otter (wed. Gerrit Willemsteijn) - Ridderkerk
253 D625 Saartje den Otter (wed. Gerrit Willemsteijn) - Ridderkerk
254 D661 Bastiaan, Trijntje en Leendert de Jong minderjarige Ridderkerk
255 D662 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
256 D663 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
257 D664 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
258 D664 Cornelia van Gilst (en cons.); erfpachter Adrianus Rijsdijk, arbeider, Ridderkerk bouwman Ridderkerk
259 D713 Dirk Valster arbeider Ridderkerk
260 D714 Dirk Valster arbeider Ridderkerk
261 D730 Arie Plaisier Jacobszoon vlasboer Ridderkerk
262 D731 Arie Plaisier Jacobszoon vlasboer Ridderkerk
263 D453 Johannes de Jong en zijne vrouw Anna Schop vlasboer Ridderkerk
264 D454 Johannes de Jong en zijne vrouw Anna Schop vlasboer Ridderkerk
265 D455 Johannes de Jong en zijne vrouw Anna Schop vlasboer Ridderkerk
266 D456 Johannes de Jong en zijne vrouw Anna Schop vlasboer Ridderkerk
267 D457 Johannes de Jong en zijne vrouw Anna Schop vlasboer Ridderkerk
268 D467 Willempje van der Zijde wed.e Bastiaan de Jong broodbakster Ridderkerk
269 D505 Pleun Rijsdijk vlasboer Ridderkerk
270 D506 Pleun Rijsdijk vlasboer Ridderkerk
271 D507 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
272 D508 Leendert de Groot schipper Ridderkerk
273 D675 Frans Huijser (Willemszn) bouwman Ridderkerk
274 D676 Willempje van der Zijde wed.e Bastiaan de Jong broodbakster Ridderkerk
275 D677 Willempje van der Zijde wed.e Bastiaan de Jong broodbakster Ridderkerk
276 D679 Jacob Lagendijk timmerman Ridderkerk
277 D689 Cornelis & Pieter van Gilst bouman Ridderkerk
278 D707 Frans Huijser (Willemszn) bouwman Ridderkerk
279 D708 Frans Huijser (Willemszn) bouwman Ridderkerk
280 D709 Frans Huijser (Willemszn) bouwman Ridderkerk
281 D370 Marigje van Gilst minderjarige Ridderkerk
282 D372 Marigje van Gilst minderjarige Ridderkerk
283 D725 Willem Visser / Gerrit Visser vlasboer / arbeider Ridderkerk / Ridderkerk
284 D726 Willem Visser / Gerrit Visser vlasboer / arbeider Ridderkerk / Ridderkerk
285 D468 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
286 D469 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
287 D470 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
288 D471 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
289 D472 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
290 D473 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
291 D474 Simon Nugteren vlasboer Ridderkerk
292 D620 Johannes van der Vorm vlasboer Ridderkerk
293 D622 Dirk Valster arbeider Ridderkerk
294 D623 Dirk Valster arbeider Ridderkerk
295 D624 Dirk Valster arbeider Ridderkerk
296 D625 Dirk Valster arbeider Ridderkerk

Laatst gewijzigd: oktober 2017.